Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Om fagligt.eu

05. Jan. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal med informationer om EU. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsmæssige udvikling i Europa hente informationer. Portalen forsøger samtidig at være et arbejdsredskab for dem, der arbejder med konkrete EU-forslag, der er på vej gennem EU.

Fagligt.eu forsøger dermed både at være et nyhedsmedie og en form for arkiv, hvor alle kan hente oplysninger om vigtige forslags vej gennem det politiske eller faglige system i EU. Portalen vil være under konstant udvikling og herunder drage nytte af alle de hjemmesider, vi finder, der bidrager med oplysninger om det sociale og arbejdsmarkedsmæssige Europa.

Fagligt.eu vil også følge med på områder, der mere perifert berører arbejdsmarkedet og det sociale som f.eks. debatten om traktaterne. Portalen vil også række ud over Europa, da grænsen mellem det europæiske arbejde og det internationale arbejde i dag er flydende i takt med, at globaliseringen breder sig. I det internationale arbejde vil vi tage udgangspunkt i begrebet international faglig solidaritet.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LOFTF og AC.

 

Redaktionskomité:

AC:
Käthe Munk Ryom
, International chefkonsulent
Email: kmr@ac.dk

FTF:
Søren Kargaard
, International konsulent
Email: soka@ftf.dk

LO
:
Peder Munch Hansen, Portalens faglige redaktør
Email: pedermunch.hansen@gmail.com

*

 

 

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.