Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Europa-Parlamentet ønsker krav om studier i udlandet

16. Mar. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

16.03.2012 Studerende på universiteter og højere læreanstalter må i langt hørere grad end i dag lære nyt på læreanstalter i udlandet. Samarbejdet i Europa om de videregående uddannelser er vigtigt for at fremme et ægte europæisk statsborgerskab. Derfor opfordrer Europa-Parlamentet medlemsstaterne og EU til at undersøge, om det er muligt at gøre det obligatorisk, at studerende ved et universitet har gennemført et studieperiode ved at universitet i udlandet for at få sin endelige eksamen godkendt.

Europa-Parlamentet vedtog på sin samling i Strasbourg en beslutning om konsolideringen og udviklingen af den såkaldte Bolognaproces. Processen har siden 1999 ført til et styrket samarbejde om de videregående uddannelser, og Europa-Parlamentet finder den proces afgørende for udviklingen i EU. Men Europa-Parlamentet vil have processen styrket endnu mere.

Både de studerende og lærerne må i øget omfang benytte sig om mulighederne for at lære nyt i udlandet, og det må være lettere at få godkendt uddannelser fra et andet land.

Den italienske ordfører for udtalelsen, Luigi Berlinguer fra den socialistiske og demokratiske S&D-gruppe, understreger, at det er helt afgørende, at en student kan studere hvor som helst og få sine kvalifikationer godkendt i hele EU.

- For at styrke den europæiske integration må EU’s institutioner og medlemslandene gå i gang med at implementere hele området for de højere uddannelser med det mål, at der bliver etableret et sandt europæisk universitetssystem, udtaler Luigi Berlinguer.

Udtalelsen lægger samtidig vægt på, at de videregående uddannelser bliver styrket, og at flere unge får en videregående uddannelse. EU har sat målet, at 40 procent af de yngre har en videregående uddannelse i 2020. Den såkaldte Europa 2020-strategi lægger også vægt på, at der bliver et bedre sammenspil med erhvervslivet.

En videregående uddannelse skal kunne bruges til noget og ikke føre til ledighed. Derfor peger parlamentet også på, at man må se på uddannelsernes indhold, så de passer til behovene på arbejdsmarkedet.

Også forskningen skal styrkes i de kommende år helt i tråd med strategien for Europa 2020. Også her spiller de højere læreanstalter en vigtig rolle og samarbejdet med alle parter på området.

Europa-Parlamentet peger på, at ikke kun EU-systemet må sætte flere penge af til de videregående uddannelser, men medlemslandene må samtidig sikre, at der trods nedskæringer er penge til fremtiden, hvor de højere læreanstalter spiller en vigtig rolle. pmhOm Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.