Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

23.10.07 EF-dom sikrer studenters støtte i udlandet

23. Oct. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EF-domstolen afsagde den 23. oktober en både principiel og vidtrækkende dom på uddannelsesområdet, der er medlemslandenes kompetenceområde. Det er det også i fremtiden, men med den væsentlige begrænsning, at traktatens principper om fri bevægelighed skal indfortolkes i det enkelte lands uddannelsespolitikker / uddannelsesstøtteordninger.

I den konkrete sag drejede det sig om uddannelsesstøtte, som to unge tyskere ikke havde fået lov at tage med sig.

De gik til retten i Aachen, Tyskland, som forelagde EF-domstolen to spørgsmål:

"1. Er den ret til fri bevægelighed, som er garanteret unionsborgere ved artikel 17 og 18 EF, til hinder for, at en medlemsstat i et tilfælde som det foreliggende nægter en af sine statsborgere uddannelsesstøtte til en fuld uddannelse i en anden medlemsstat med den begrundelse, at uddannelsen ikke udgør en fortsættelse af mindst et års uddannelse ved en indenlandsk uddannelsesinstitution?

2. Er den ret til fri bevægelighed, som er garanteret unionsborgere ved artikel 17 og 18 EF, til hinder for, at en medlemsstat i et tilfælde som det foreliggende nægter en af sine statsborgere, der som såkaldt grænsegænger gennemfører sin uddannelse i en nabomedlemsstat, uddannelsesstøtte med den begrundelse, at den pågældende kun opholder sig på det indenlandske grænsested med henblik på uddannelse, og at opholdsstedet ikke er dennes faste bopæl?"

Domstolen, som var sammensat i et såkaldt grand chambre, der afgør de principielle spørgsmål, var ikke i tvivl: Man kan ikke stille betingelser, som nedsætter unge menneskers lyst til at tage udenlands for at videreføre studier. Det strider mod traktaten, eller som det siges i dommens konklusion:

”17 EF og 18 EF er under omstændigheder som dem, der foreligger i hovedsagerne, til hinder for en betingelse, hvorefter det for tildeling af uddannelsesstøtte til studier i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor de studerende, der ansøger om støtten, er statsborgere, kræves, at disse studier er en fortsættelse af en uddannelse, der har været fulgt i mindst et år på deres oprindelsesmedlemsstats område”.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.