Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

23.04.09 Lægger linjen for næste ti års politik for højere læreanstalter

23. Apr. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Ministre fra 46 lande, der deltager i den såkaldte Bologna-proces, lægger i næste uge retningslinjerne for samarbejdet om de højere læreanstalter frem til 2020. Mødet i de belgiske universitetsbyer Leuven i Flandern og de fransktalendes nyere kopi, Louvain-la Neuve, gør også status for processen og vedtager kommende prioriteter.

Processen, der blev indledt af 29 lande i 1999, har udviklet sig gennem de 10 år, så der i dag er 46 lande med i samarbejdet. Det har hidtil koncentreret sig om tre områder: Opdelingen mellem bachelor-uddannelsen, master- og ph.d.-niveauet, sikringen af kvaliteten i de videregående uddannelser og den gensidige anerkendelse af kvalifikationer og studieophold.

EU-kommissionen har hidtil lagt vægt på, at de enkelte lande styrker deres politik på de områder, og at uddannelserne bliver mere synlige. EU-kommissær Ján Figel, sagde ved præsentationen af oplægget til mødet i næste uge, at der stadig er et stykke vej at gå, før alle målene fra 1999 er nået. Men alligevel mente han, at Bologna-processen var en succes.

- Den har gjort de videregående udannelsessystemer mere kompatible og lettere at sammenligne, sagde kommissæren og understregede, at studenter uden for Europa finder uddannelserne attraktive.

Men uddannelserne skal styrkes, for det er blandt andet dem, der kan være med til at få Europa ud af krisen og fremme både vækst og beskæftigelse og innovation. Processen tænkes ind i den såkaldte Lissabon-proces for vækst og beskæftigelse og social samhørighed, og der er særlige programmer for livslang læring og støtte gennem rammeprogrammet for forskning, konkurrenceevne, innovation samt også midler fra strukturfondene og den europæiske investeringsbank, EIB.

Kommissionen peger på, at samarbejdet med erhvervslivet er noget af det, der kan forbedres. En undersøgelse blandt studerende på de højere læreanstalter viser, at de studerende tænker i de baner. En stor del finder, at det skal være muligt at få praktikophold i virksomheder, og hele 97 procent mener, at uddannelserne skal give dem den viden og de færdigheder, de har brug for, når de skal ud på arbejdsmarkedet.

De unge vil også have mere at vide om, hvordan de bliver selvstændige og nye iværksættere.

Kommissionen tænker også Bologna-processen ind i naboskabspolitikken. En række af EU-landenes naboer deltager i samarbejdet. Det gælder blandt andre lande på Balkan, Georgien, Tyrkiet og Ukraine. Til næste uges møde er også indbudt 21 andre lande som Kina, Egypten, Canada, Marokko, Sydafrika, Vietnam, Australien og USA.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.