Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

24.04.08 EU godkender uddannelsesrammerne EQF

24. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet og Ministerrådet satte på parlamentets samling i Strasbourg de sidste underskrifter på forslaget til europæiske rammer for kvalifikationer, EQF, der gør det lettere for virksomheder at bedømme kvalifikationer fra folk fra andre lande.

Virksomhederne får med det nye system, der frem til 2012 bliver tilpasset landenes egne systemer, er bedre grundlag for at bedømme, hvad en udenlandsk ansøger til et job reelt kan, fordi den ny målestok ikke kun siger noget om formelle uddannelser, men også om det, ansøgeren har opnået af viden og kunnen efter den formelle uddannelse.

EQF’en er dermed tilpasset den livslange læring, som nu er et officielt uddannelsesmål i EU, hvor ansatte ikke stopper indlæringen, når de forlader skolen eller uddannelserne i ungdommen.

Flere EU-lande har allerede nationale rammer, der sætter folk ind i båse for, hvad de har lært og kan i kraft af det arbejde, de har haft.

EQF opstiller otte forskellige niveauer, hvor de øverste er for folk på universitetsniveau – det øverste f.eks. for PhD’ere. Derefter er der en række mellemniveauer og i bunden dem, der ikke har tilegnet sig så meget endnu.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.