Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-Kommissionen vil fremme mobilitet med et erhvervspas

19. Dec. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

19.12.2011 EU-Kommissionen lagde i dag sit ventede forslag om et erhvervspas frem. Det særlige pas skal gøre det lettere for folk i et EU-land at få deres uddannelser godkendt i et andet EU-land og dermed fremme mulighederne for at arbejde i et andet land.

Forslaget er en del af en ændring af et direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, Kommissionen længe har arbejdet på. Ændringerne forenkler en række procedurer for anerkendelser af uddannelser og vil i lighed med servicedirektivet bygge på kvikskranker, så folk ikke behøver at gå offentligt kontor til kontor i et land, når de ønsker at arbejde inden for det område, deres uddannelse er rettet mod.

Forslaget om en forenkling kommer, fordi EU-Kommissionen venter, at der frem til 2020 bliver behov for 16 millioner flere højtuddannede til nye job. Arbejdsstyrken ventes at falde med seks millioner og heraf en million personer inden for sundhedssektoren.
Derfor venter Kommissionen, at der bliver pres på de højtuddannede og behov for større mobilitet i EU.

EU-Kommissionen finder, at forslaget gør det nemmere for folk at søge hen, hvor de gode job er. Kommissionen afviser, at de øgede muligheder i andre lande fører til, at de mest udviklede med de bedst betalte job sikrer sig de bedst uddannede.

EU-kommissær Michel Barnier vurderer, at en af Europas udfordringer er, at der vil være efterspørgsel efter højtkvalificerede job i hele EU.

- Dagens forslag om erhvervsmæssige kvalifikationer imødekommer behovet for et velfungerende system for anerkendelse af kvalifikationer for at støtte mobilitet for erhvervsudøvere i hele Europa. Det vil gøre det nemmere for velkvalificerede erhvervsudøvere at flytte efter ledige stillinger. Dette vil helt sikkert være til gavn for væksten i den europæiske økonomi. Jeg er overbevist om, at ideen om et europæisk erhvervspas – et elektronisk certifikat – er den rigtige vej frem, fordi det vil forenkle og fremskynde proceduren for anerkendelse af mobile erhvervsudøveres kvalifikationer, siger Michel Barnier ved fremsættelsen af forslaget.

Ønsker færre regulerede erhverv

Kommissionen finder, at EU-landene begrænser mobiliteten ved at stille særlige krav til en række job. Omkring 800 erhverv er regulerede i de 27 EU-lande. Det betyder, at de ansatte skal have gennemgået særlige uddannelser for at bestride jobbene. EU’s særlige klagesystem SOLVIT modtager en række klager over brud på reglerne for det indre marked. Omkring 15 procent af klagerne kommer fra folk, der mener, de hindres i at udføre et job, fordi de ikke kan få deres uddannelser anerkendt.

EU-landene skal fremover fremlægge en liste over de regulerede erhverv.

En række erhverv er dog allerede omfattet givet frit, så folk kan tage deres uddannelse med til et job i udlandet, hvis de lever op til fastlagte minimumskrav. Det gælder blandt andre læger, tandlæger, farmaceuter, sygeplejersker, jordemødre, dyrlæger og arkitekter.

For læger gælder, at de ud over uddannelsen også skal have haft mindst 5.500 timers praktisk uddannelse for eksempel som yngre læger på et hospital i minimum fem år for automatisk at få godkendt en uddannelse. Dertil kommer, at en myndighed kan kræve særlige sprogtest efter godkendelsen for at sikre, at en ansat ikke mindst i sundhedssektoren kan bestride jobbet på en forsvarlig måde.

Kommissionen erkender således, at der kan være problemer med en øget bevægelighed mellem landene. Det gælder også sikkerheden mod, at folk, der har fået frataget deres autorisation, tager til et andet land og udøver hvervet som for eksempel læge. Et oplysningssystem skal sikre mod det.

Ingen krav til kortvarige job

Kravene til uddannelserne og godkendelserne gælder ikke for folk, der kun tager arbejde en kort periode eller lejlighedsvis.

Det kan være en lærer, der rejser med sin klasse til et andet land, eller en ejendomsmægler, der viser en bolig i udlandet frem til en borger fra hjemlandet.

Netop spørgsmålet om de tidsbestemte job og også krav til sprog ventes at blive nogle af de punkter, der bliver debat om, når forslaget skal behandles i Europa-Parlamentet og Rådet.

Som tidligere omtalt har blandt andre faglige organisationer været kritiske i de høringssvar, de sendte ind, efter Kommissionen i første omgang gennemførte en offentlig konsultation i januar og i sommer udsendte en grønbog. Kommissionen modtog over 400 svar fra organisationer og borgere. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.