Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

26.11.07 EU klar med anerkendelser af uddannelser – EQF

14. Nov. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes undervisningsministre støtter det forslag til et kompromis om anerkendelser af uddannelser, som Europa-Parlamentet vedtog i oktober efter kontakter mellem ministrene og også EU-kommissionen. Dermed er EU klar med fælles rammer for anerkendelser af de uddannelser, som folk tager med sig, når de søger arbejde i andre lande. Det ny samarbejde lanceres i dag på en konference i Lissabon.

Den ny europæiske referenceramme - EQF, European Qualifications Framework – erstatter ikke de eksisterende, nationale referencerammer. Den er derimod et tilbud til medlemslandene, så de får nogle rammer at bedømme konkrete uddannelser ud fra, og de færdigheder, som folk tilegner sig livet igennem. EQF lægger dermed også op til at styrke den livslange læring, fordi det anerkendes, at folk kan øge deres kompetencer ikke kun gennem de formelle uddannelser i ungdomsårene, men på vidt forskellig vis senere i livet.

Målet er, at landene i de kommende år arbejder med de nye fælles rammer, så de bliver indarbejdet i de nationale kvalifikationssystemer.


Forslaget anbefaler medlemsstaterne:

 1. At bruge EQF som et ”reference-værktøj” til at sammenligne kvalifikationssystemer for livslang læring på tværs af landegrænser
 2. At relatere deres nationale kvalifikationssystemer til EQF senest med udgangen af år 2012
 3. At udvikle, hvor det måtte ønskes, nationale kvalifikationsnøgler i overensstemmelse med national lovgivning og praksis
 4. Inden udgangen af 2011 at sikre, at alle relevante certifikater, diplomer og eksamensbeviser samt Europass-dokumenter indeholder en klar henvisning til det relevante niveau i EQF
  At fremme anvendelsen af principper for kvalitetssikring afuddannelserne i processen med at relatere nationale kvalifikationssystemer til EQF
 5. At udpege nationale koordineringsorganer til at støtte og vejlede i denne proces i samarbejde med de nationale myndigheder
 6. At sikre gennemsigtighed, åbenhed og offentliggørelse af resultaterne i processen med at henføre nationale kvalifikationsniveauer til EQF
 7. At sørge for vejledning til alle relevante aktører om hvordan nationale kvalifikationer kan henføres til EQF
 8. At opmuntre alle relevante aktører til deltagelse i processen: Uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, repræsentanter fra de forskellige sektorer på arbejdsmarkedet samt relevante eksperter.

 

Kommissionen vil på sin side:

 • Støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at introducere EQF, specielt via afprøvning og testning, frivillige peer reviews samt udvikling af vejledningsmateriale
 • Nedsætte en EQF rådgivningsgruppe med repræsentanter for medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter på europæisk plan og andre relevante aktører, som får til opgave at sørge for sammenhæng og gennemsigtighed i processen med at henføre kvalifikationssystemer til EQF
 • Fem år efter denne Rekommandations vedtagelse at rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet om erfaringerne og perspektiver for fremtiden inkl. et ”review” af Rekommandationen, hvis Kommissionen finder det nødvendigt.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.