Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

18.10.07 Lande sjusker med at anerkende erhvervsuddannelser

18. Oct. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Kommissionen har besluttet at sende begrundede udtalelser til 22 medlemsstater for manglende underretning af Kommissionen om de foranstaltninger, de har vedtaget for at gennemføre direktiv 2006/100/EF om tekniske tilpasninger af direktiverne om erhvervskvalifikationer efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU den 1. januar 2007.

En begrundet udtalelse kommer, efter medlemslandene har haft lejlighed til at svare på en åbningsskrivelse. Den begrundede udtalelse indeholder den juridiske argumentation, der vil blive brugt, hvis sagen kommer for EF-domstolen.

Direktiv 2006/100 EF ajourfører bl.a. alle listerne over kvalifikationer, der er sikret automatisk anerkendelse, ved at supplere dem med de tilsvarende kvalifikationer erhvervet i Bulgarien og Rumænien. Fristen for gennemførelse af direktiv 2006/100/EF var den 1. januar 2007. Kun Bulgarien, Finland, Litauen, Nederlandene og Slovenien har allerede sat de nødvendige bestemmelser i kraft.

Så længe direktivet ikke er gennemført i den nationale lovgivning, risikerer erhvervsuddannede, der har erhvervet deres erhvervskvalifikationer i Bulgarien eller Rumænien, at stå over for unødigt bureaukratiske og langsommelige procedurer, inden de vil kunne udøve deres ret til at arbejde hvor som helst i EU, og de potentielle brugere af disse erhvervsuddannedes tjenesteydelser vil kunne opleve, at de ikke kan nyde godt af deres fagkundskab.

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.