Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

10.04.08 Omstridt EU-forslag for uddannelse søsat

10. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen vedtog i dag et forslag til et nyt uddannelsessystem, der gør det muligt for unge som ældre at tage uddannelse i et andet EU-land og få godkendt studierne. Systemet, der går under navnet ECVET, retter sig mod de almindelige erhvervsfaglige uddannelser, og dermed er det de store grupper af lønmodtagere, der får nye muligheder.

EU har hidtil især satset på at få universiteterne til at arbejde sammen og give muligheder for de studerende, og det har dermed været forbeholdt får de få, da der kun er omkring 4000 universiteter.

- Dette er langt mere omfattende i og med, at der er over 30.000 uddannelsessteder for faglige uddannelser, sagde EU-kommissær Jan Figel i forbindelse med vedtagelsen.

Forslaget har været på vej gennem flere år. Det har mødt modstand i visse kredse. Det blev fundet alt for bureaukratisk og vanskeligt at håndtere, fordi det kræver, at alle de forskellige uddannelser skal godkendes, og den enkelt uddannede får en form for point i forhold til de uddannelser, han eller hun tager.

Kommissionen lagde da også ved præsentationen vægt på, at arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner kom med i arbejdet, og at der blev indgået partnerskabsaftaler. Der skal være en fælles forståelse blandt de uddannelsesinstitutioner, der deltager.

Men Kommissionen fremhæver samtidig, at forslaget er grundigt forberedt, og at en række eksperter har været inddraget. Blandt dem har der været en betydelig interesse for systemet, som ventes at øge mobiliteten i EU. De få modstandere var især imod den trinvise opbygning af uddannelser, hvor en person fik godkendt uddannelsens enkelte dele uafhængigt af, hvor den blev taget.

Kommissionen lægger til gengæld vægt på, at uddannelserne kan tages af alle uanset alder og dermed bliver en del af den livslange læring.

Kommissionen vil samtidig have medlemslandene til at samarbejde mere og bygge videre på de gode erfaringer, de enkelte lande og uddannelsessteder får. Det skal ske inden for et nyt rammeprogram for kvalitetssikring, EQARF.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.