Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.03.11 Dårligt uddannede får sjældent efteruddannelse i EU

11. Mar. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Til den, der har, skal der gives. Sådan er det også inden for uddannelserne i EU. De veluddannede kommer på efteruddannelse, men de dårligt uddannede kommer sjældent på skolebænken.

Livslang læring er et mål i EU. Undervisningsministrene er enige om, at i år 2020 skal 15 procent af de voksne deltage i en form for uddannelse eller efteruddannelse. En større indsats for efteruddannelse er således vigtig for konkurrenceevnen og for, at alle får en chance på arbejdsmarkedet og udvikler sig til bedre og sikrere job.

”Det er aldrig for sent at lære”, hed det i en handlingsplan fra EU-kommissionen i 2007, men muligheden bliver langt fra givet til alle. 76 millioner voksne i EU-landene har ikke nogen skoleuddannelse ud over folkeskolen. 23 millioner har ikke mere end en grunduddannelse, og de bor især i de fattigere lande i EU, viser en ny rapport fra EURYDICE, der analyserer udviklingen i uddannelserne i Europa.

I Portugal har 70 procent af de voksne ikke en studentereksamen eller tilsvarende. På Malta er det lidt flere, mens det er omkring halvdelen i Spanien. I Italien er det lidt færre, mens det i Grækenland er omkring 40 procent, men generelt i EU kun knap 30 procent. EU har som mål, at 40 procent i 2020 har en videregående uddannelse. Det sætter uddannelsessystemerne i en række lande på prøve.

Men også uddannelsessystemerne for de ældre halter i en række lande. Gennemgående er det også sådan, at de, der får en efteruddannelse, allerede er veluddannet. Det hedder i analysen, at det i en række lande er svært for dem, der ikke har en skolegang ud over folkeskolen, senere at få en forml uddannelse eller gennem efteruddannelse kvalificere sig bedre job.

Nogle lande råder bod på det ved at sikre, at de dårligst uddannede har første prioritet, når det gælder efteruddannelse. I alle landene får de højtuddannede dog stadig mest efteruddannelse. Derefter kommer folk, der har en studentereksamen eller tilsvarende i bagagen, mens de med en kort skolegang ligger klart lavest.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.