Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

21.11.08 Slagsmål om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut er forbi

21. Nov. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen har ved udsendelse af en såkaldt Meddelelse fra Kommissionen accepteret et kompliceret politisk kompromis om lovgivningen for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut. Meddelelsen findes på dansk her.

Ved et politisk kompromis mellem Kommissionen, Ministerrådet og EU-parlamentet indskrives en bredere opfattelse af erhvervsuddannelse i et livslangt perspektiv som en nøglefaktor for udvikling af økonomier og vidensamfund i overensstemmelse med målene i Lissabon-processen.

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) er et decentralt fællesskabsorgan med hjemsted i Torino, hvis opgave er at støtte og fremme udviklingen af erhvervsuddannelsessystemer i ansøgerlande, kandidatlande m.v..

Kommissionen ville gerne have haft en ledelse med seks repræsentanter for medlemslandene og seks fra Kommissionen, men alle 27 lande bliver nu repræsenteret i styrelsen.

Grundlaget for oprettelse af instituttet var i sin tid traktatens artikel 235, den såkaldte gummiparagraf eller opsamlingsparagraf. Grundlaget bliver i fremtiden artikel 150, der er basis for alt EU-arbejde med erhvervsuddannelser.

Instituttet bibeholder sit geografiske fokus på EU's tiltrædelses- og nabolande.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.