Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.11.10 EU vedtager prioriteter for erhvervsuddannelser

22. Nov. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes undervisningsministre vedtog på et rådsmøde i Bruxelles et sæt nye prioriteter for erhvervsuddannelser. Siden den såkaldte Københavner-erklæring under det danske EU-formandskab i efteråret 2002 har EU øget samarbejdet om erhvervsuddannelserne, og det ny sæt prioriteter tager direkte udgangspunkt i meddelelsen ”Et nyt afsæt for europæisk samarbejde om erhvervsuddannelser”, som EU-Kommissionen lagde frem i foråret.

Når Kommissionen nu øger samarbejdet om erhvervsuddannelser, skyldes det, at uddannelse har høj prioritet i den plan for det europæiske samarbejde, der løber frem til 2020 for vækst og beskæftigelse og bæredygtig udvikling. I strategien ligger, at helt op til 40 procent af de unge skal have en videregående uddannelse, men EU-landene erkender samtidig, at de har problemer både med at skaffe alle en uddannelse og få højnet niveauet i erhvervsuddannelserne.

Den ny strategi for erhvervsuddannelserne lægger vægt på at få både kvaliteten og effektiviteten op i uddannelserne, så de både passer bedre til virksomhedernes krav og sikrer, at folk stadig kan forbedre deres kvalifikationer.

Landene erkender, at de erhvervsfaglige uddannelser ikke er populære nok og derfor må gøres mere attraktive. Konklusionerne fastslår også, at krisen har ført til, at der skæres i uddannelserne i adskillige lande. Derfor er det ekstra nødvendigt, at de indrettes, så der er mindst muligt spild. Ministrene lægger op til at samarbejde om nyskabelser inden for uddannelserne og uddannelsessystemerne.

Konklusionerne fremhæver også den sociale side af uddannelserne og den samhørighed, de bidrager til i samfundet. De peger også på, at befolkningen lever længere og den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere. Derfor er det ikke nok at forbedre ungdomsuddannelserne. Livslang læring må styrkes inden for erhvervsuddannelserne.

EU har opbygget et system med både anerkendelse af uddannelser og herunder også et modulsystem, så folk kan opbygge og få godkendt en faglig uddannelse på flere måder også gennem det arbejde, de reelt har udført og fået kompetencer indenfor.

EU-landene vil styrke samarbejdet om godkendelser af de forskellige former for uddannelser. Samarbejdet foregår gennem den åbne koordineringsmetode uden egentlige EU-regler.pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.