Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

25.10.11 Danmark blandt lande med færrest børn per lærer i EU

25. Oct. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Danmark hører til blandt de fire lande i EU, hvor lærere i folkeskolen har færrest børn at tage sig af. Mens det i gennemsnit er under 10 børn i Danmark, Litauen, Polen og på Malta, er det over 21 i Storbritannien, Irland og tæt på 20 i både Frankrig og Tyskland.

En ny opgørelse fra Eurostat viser, at lærere generelt har færre børn at undervise. I år 2000 var der i gennemsnit 14,8 elever per lærer i EU, men i 2008 var det 14,5 elever. I Finland faldt antallet fra 16,9 elever per lærer til 13,6.

I de fleste lande er undervisning i folkeskolen et typisk kvindefag. Det gælder især i de nye medlemslande. I Tjekkiet er 97,6 procent af lærerne kvinder, I Litauen 96,7 procent og i Ungarn 96,1 procent, mens det i Danmark er 68,6 procent. Danmark er det land, hvor der er flest mænd.

En række lande skal i de kommende år have skiftet ud i lærerbestanden. Unge kræfter sal til. I Tyskland og Sverige er over 48 procent af lærerne over 50 år, i Italien over 44 procent, mens det i Danmark er 37,6 procent og i Polen blot 13,4 procent, mens det på Cypern blot er 3,1 procent af lærerne, der har passeret de 50 år.

I Frankrig og Holland har alle børn startet skolegangen, før de begynder i den egentlige folkeskole. Det er blevet klart mere almindeligt i EU, at børn går i førskole. I år 2000 var det 86 procent af børnene i de 27 lande. I 2009 var det 92 procent. I Finland var et blot 55 procent i år 2000, men 72 procent ni år senere. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.