Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

24.11.11 Erasmus bliver for alle – stigning på 70 procent i støtte

24. Nov. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Kommissionen lægger op til, at fem millioner især unge i EU-landene kan få støtte til uddannelse i udlandet gennem et udvidet Erasmus-program. For perioden 2014-2020 bliver der i et nyt forslag en stigning på 70 procent i forhold til det nuværende budget for Erasmus. Det ny program, ”Erasmus for alle”, får 19 milliarder euro at gøre godt med gennem de syv år.

Hidtil har omkring 400.000 borgere årligt fået støtte til at uddanne sig i udlandet. Hovedparten har været under programmet for livslang læring, mens 125.000 unge i 2010 fik støtte gennem programmet for aktive unge. I 2010 kom det samlede antal, der fik støtte, op på 560.000 unge som ældre fra de 27 lande.

Kommissionen lægger i det ny program op til at støtte almen uddannelse, næsten tre millioner studerende eller elever på videregående uddannelser og erhvervsuddannelser. Samtidig kan kandidatstuderende få støtte gennem nye lånegarantier. Kommissionen foreslår, at støtten fordeler sig mellem de forskellige grupper på følgende måde:

2,2 mio. studerende på de videregående uddannelser får mulighed for at modtage støtte til at gennemføre en del af deres uddannelse i udlandet (sammenlignet med 1,5 mio. under de nuværende programmer)

Tal indbefatter 135 000 studerende, der kan få støtte til at studere i et land uden for EU, samt studerende fra lande uden for EU, der kommer til EU for at studere

735 000 elever i erhvervsuddannelse vil kunne gennemføre en del af deres uddannelse i udlandet (sammenlignet med 350 000 under det nuværende program)

1 mio. trænere og ungdomsarbejdere vil kunne få støtte til at undervise i udlandet (sammenlignet med 600 000 under det nuværende program)

700 000 unge vil kunne få praktikophold i virksomheder i udlandet (sammenlignet med 600 000 under det nuværende program)

330 000 kandidatstuderende vil kunne få lånegarantier til at finansiere studier i udlandet under en helt ny ordning

540 000 unge vil kunne deltage i frivilligt arbejde i udlandet eller i ungdomsudvekslinger (sammenlignet med 374 000 under det nuværende program)

34 000 studerende vil kunne få tilskud til en "fælles eksamen", som indebærer studier på mindst to højere læreanstalter i udlandet (sammenlignet med 17 600, der får støtte under det nuværende program)

115 000 institutioner/organisationer, der er involveret i uddannelse og/eller ungdomsaktiviteter, samt andre organer vil kunne få støtte til at etablere mere end 20 000 "strategiske partnerskaber", gennemføre fælles initiativer og fremme udveksling af erfaring og knowhow

4 000 uddannelsesinstitutioner og virksomheder vil kunne danne 400 "videnalliancer" og "sektorkvalifikationsalliancer "med henblik på at fremme beskæftigelsesegnethed, innovation og iværksætterånd.

EU-Kommissionen finder, at der er en merværdi ved at EU støtter ophold i udlandet. De giver de unge studerende, praktikanter, lærere og ungdomsarbejdere flere muligheder for at øge deres kvalifikationer, udvikle sig personligt og gøre dem mere egnede til et job. Samtidig vil det fremme forskning og undervisning og også den europæiske integration.

EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, Androulla Vassiliou, siger i forbindelse med offentliggørelsen af de ny program, at investering i uddannelse er den bedste investering i Europas fremtid.

Studier i udlandet gør, at man bliver mere kvalificeret, udvikler sig personligt, bliver bedre til at tilpasse sig og får lettere ved at finde et job. Vi ønsker at sikre, at mange flere mennesker får del i EU 's støtte til at udnytte disse muligheder. Vi er også nødt til at investere mere i at forbedre kvaliteten af uddannelserne på alle niveauer, så vi kan hamle op med de bedste i verden, og så vi kan skabe flere job og større vækst", siger Androulla Vassiliou.

Flest tyskere benyttede sig i 2010 af muligheden for ophold i udlandet med støtte. 8.000 danskere fik støtte gennem programmet for livslang læring og aktive unge. Fordelingen for udvalgte lande:

Land

Programmet for livslang læring

Aktive unge

I alt

Danmark

6.000

2.000

8.000

Storbritannien

20.750

7.500

28.250

Estland

3.000

5.000

8.000

Finland

23.500

2.000

25.500

Frankrig

52.000

11.000

63.000

Italien

43.500

6.000

49.500

Litauen

7.000

4.500

11.500

Polen

23.000

10.500

33.500

Portugal

21.000

2.500

23.500

Spanien

52.000

10.500

62.500

Tyskland

63.000

15.000

78.000

Kilde: EU-Kommissionen

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.