Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.06.09 OECD vil indføre belønning til gode lærere

16. Jun. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Skolelærere er generelt tilfredse med deres job. De går også op i deres arbejde. Alligevel er OECD direkte bekymret over, at tre ud af fire lærere i en række lande ikke får nogen form for anerkendelse, hvis de gør en ekstra indsats, finder på nye undervisningsmetoder eller på anden måde forbedrer undervisningen.

OECD offentliggjorde i dag sin første internationale undersøgelse TALIS, der sammenligner undervisningen i 23 lande og også ser på lærernes arbejdsforhold. Omkring 200 skoler i de 23 lande både i EU og udenfor har deltaget i undersøgelsen, der viser, at lærerne har mange problemer, selv om de er tilfredse med deres job.

Uro i klasseværelserne og fravær ser 46 procent af lærerne som et problem. I gennemsnit går 13 procent af tiden med at holde ro og orden i timerne. Værst er det i Brasilien og Malaysia, mens der er færrest problemer i de nye EU-lande Bulgarien, Litauen, Estland og Polen.

Eleverne kommer også for sent til timerne. Det peger 39 procent af lærerne på, og 37 procent synes ikke om elevernes banden og svovlen.

Alligevel er det ledelsen af skolerne, som både OECD og EU-kommissionen ser som de største problemer. Lærerne er i for høj grad overladt til dem selv. De investerer gerne i deres egen udvikling også, selv om det går ud over deres fritid, og de selv må betale. Men de mangler overordnede strategier og fastlagte rammer og et samspil med skolen om at udvikle undervisningen.

OECD finder på baggrund af undersøgelsen, at undervisningen ikke retter sig mod eleverne og deres individuelle ønsker og muligheder. Og skolerne opfordrer ikke lærerne til at være mere kreative og påskønner ikke dem, der er det.,

I Danmark, Norge, Irland, Belgien og Australien siger over 90 procent af lærerne, at de ikke kan regne med en belønning, hvis de søger at forbedre undervisningen.

OECD’s generalsekretær, Angel Gurria, sagde ved offentliggørelsen af undersøgelsen, at undervisningspolitikken kun gennemføres på en tilfredsstillende måde, hvis der er lærere af høj kvalitet. Undersøgelsen viser, at der i en række lande er mangel på uddannede lærere. 38 procent af lærerne siger, at der på deres skole er mangel på kvalificeret personale.

- I sidste ende kan kvaliteten af et uddannelsessystem ikke være bedre end kvaliteten af lærerne og deres arbejde, sagde Angel Gurria.

EU-kommissionen har støttet undersøgelsen. EU-kommissær Ján Figel hæftede sig også ved, at lærerne har brug for hjælp fra myndighederne inden for undervisningssektoren ikke mindst, fordi skolemiljøet ændre sig hurtigt.

- Det kræver beslutsomhed og engagement fra de politiske beslutningstageres side at bakke op om vore lærere, og det skal ske ved ikke bare at forbedre lærernes uddannelse, men også ved at forbedre deres arbejdsvilkår, sagde Ján Figel.

Det anslås, at der er omkring 6.250.000 lærere i de 27 EU-lande. pmh

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.