Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

18.02.11 EU-Kommissionen vil have børn passet og i førskoler

18. Feb. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

19 millioner børn i EU lever i fattigdom eller risikerer at et ungdomsliv i fattigdom. Det forfølger en stor del af dem gennem livet, fordi de aldrig fik mulighed for at udvikle deres kvaliteter som børn. Med en handlingsplan for en bedre start på livet lægger EU-Kommissionen op til, at EU-landene tager fat på at sikre børns udvikling gennem førskoleundervisning og børnepasning. Det hedder i meddelelsen, at den tidlige undervisning og pleje er et væsentligt grundlag for en senere livslang læring, social integration, personlig udvikling og egnethed for arbejdsmarkedet.

Det er første gang, at EU-Kommissionen spiller ud med en decideret handlingsplan. Den skal ses som led i strategien Europa-2020. Allerede i 2002 blev medlemslandene enige om at satse på børnepasning. Det hed i den daværende strategi, at der skulle være muligheder for børnepasning for 90 procent af børn mellem tre år og skolealderen og 33 procent af de helt små børn.

Problemerne med børns start på livet er imidlertid ikke løst. I den ny strategi frem mod 2020 ligger, at den andel af unge, der forlader skolen for tidligt, skal ned under ti procent. Samtidig skal mindst 20 millioner mennesker ud af den risiko, de har for et liv i fattigdom og social udstødelse.

Kun fem lande har nået målet om, at hvert tredje småbarn har mulighed for pasning. Otte lande har sikret, at 90 procent af børnene over tre kan komme i pasning eller skole. Kommissionen håber nu, at landene tager fat på en egentlig tidligskolegang for børnene.

EU-kommissær Androulla Vassiliou sagde i forbindelse med offentliggørelsen af planen, at det at investere i førskoleundervisning og børnepasning er en af de bedste investeringer, vi kan foretage for vores børn – og for Europas fremtid.

- En investering i god førskoleundervisning er meget mere effektiv end senere interventioner. Det giver vores unge en bedre chance i livet, og på længere sigt vil vi faktisk spare penge. At bryde den onde cirkel af fattigdom og ulighed er også ensbetydende med færre omkostninger for skatteyderen, hvad angår sundheds- og hospitalsydelser, specialundervisning, velfærd og tilsyn, sagde Androulla Vassiliou, der er kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Kommissionens forslag opfordrer til:

Almen adgang til god førskoleundervisning baseret på stabil finansiering og god forvaltning

En integreret tilgang til uddannelse og pasning, idet der tages hensyn til børnenes behov på en helhedsorienteret måde

Undervisningsplaner, der passer til børnenes alder og har den rette balance mellem hårde og bløde færdigheder

Øget fokus på professionaliseringen af personale med passende kvalifikationer, lønninger og arbejdsvilkår

Kvalitetssikringssystemer og standarder til at overvåge fremskridtene.

EU's undervisningsministre tager planen op på deres møde i maj.

Kommissionen lægger op til, at der både kan søges penge til investeringer i førskoleundervisning og børnepasningsordninger gennem Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling samt gennem støtte fra programmet for livslang læring og det syvende rammeprogram for forskning og udvikling. Pmh og EU-Kommissionen

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.