Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.07.08 EU-kommissionen ønsker tilpasning af skolesystemerne

11. Jul. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landene skal samarbejde mere for at tilpasse skolesystemerne til elevernes og arbejdsgivernes behov i fremtidens videnbaserede Europa. Det fremgår af en meddelelse fra Kommissionen, der blev fremlagt i Bruxelles i onsdag med titlen "Forbedrede kompetencer i det 21. århundrede: En dagsorden for europæisk samarbejde om skoler".

Kommissionen foreslår en dagsorden for samarbejde inden for tre områder:

  • Fokus på, at alle elever får de kompetencer, de har brug for at kunne klare sig i livet. Dette indebærer bl.a. højere niveau for læsning, skrivning og regning, en styrkelse af læringskompetencer og en tilhørende ajourføring af læseplaner, undervisningsmateriale, læreruddannelse og evalueringer.
  • En forpligtelse til at give alle elever læring af høj kvalitet. Det indebærer bl.a. førskoleundervisning for alle, en højere grad af lige muligheder for alle i skolesystemerne, mindskelse af frafald samt bedre støtte til elever med særlige behov inde for den almindelige undervisning.
  • Forbedring af lærernes og de skoleansattes kvalitet. Det indebærer bl.a. en mere omfattende læreruddannelse og af højere kvalitet, en mere effektiv rekruttering af lærere samt støtte til skoleledere, for at de kan fokusere på bedre læring.

Meddelelsen indgår i en række af foranstaltninger fra kommissionsformand José Manuel Barroso til styrkelse af lige adgang og lige muligheder og solidaritet for alle EU-borgere, som blev vedtaget den 2. juli 2008.

Sammen med meddelelsen findes der et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, hvor de seneste forskningsresultater og statistikker er fremlagt, og ligeledes en oversigt over svarene fra en offentlig høring om "skoler i det 21. århundrede".

Ovenstående tekst er et uddrag af EU-kommissionens pressemeddelelse.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.