Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

29.01.08 EU-parlamentet om voksenuddannelse: Det er aldrig for sent at lære

29. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

I oktober 2006 offentliggjorde Kommissionen meddelelsen om "Voksenuddannelse: Det er aldrig for sent at lære", og den arbejder nu på en handlingsplan for voksenuddannelse.

Det er i tilslutning til dette arbejde, at EU-parlamentets udvalg for kultur og undervisning har udarbejdet denne såkaldte initiativbetænkning med den kristelige demokratiske tysker Doris Pack som ordfører. Betænkningen blev vedtaget under EU-parlamentets samling i Strasbourg den 16. januar 2008.

Ordføreren godkender den progressive strategi, som Kommissionen har vedtaget, og støtter det fortsatte arbejde med den fremtidige handlingsplan under hensyntagen til følgende udfordringer:

  • Fjernelse af hindringer for deltagelse. Deltagelsen i almen uddannelse og erhvervsuddannelse er fortsat begrænset. Medlemsstaterne bør indføre vejlednings- og informationssystemer af høj kvalitet såvel som målrettede finansielle incitamenter forenkelt personer og støtte til lokale partnerskaber.
  • Sikring af voksenuddannelsens kvalitet. For at sikre voksenuddannelsens kvalitet bør der lægges særlig vægt på de forskellige kvalitetsdimensioner under særlig hensyntagen til personaleudvikling, kvalitetssikringsinstrumenter og -metoder og materialer.
  • Indførelse af systemer til anerkendelse og validering af uddannelsesresultater. Medlemsstaterne opfordres til at koble disse systemer til deres nationale referencerammer for kvalifikationer under den europæiske referenceramme for kvalifikationer.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.