Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

14.05.09 Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og sociale parter

14. May. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU lægger nyt pres på landenes forskellige skoler og højere uddannelsesinstitutioner for at få dem til at samarbejde med erhvervslivet. På undervisningsministrenes rådsmøde i Bruxelles vedtog ministrene et sæt konklusioner, der lægger op til partnerskaber mellem uddannelsesinstitutionerne og først og fremmest erhvervslivet. Men det hedder, at partnerskabet også skal omfatte de sociale parter.

Det tjekkiske EU-formandskab lægger vægt på, at den teknologiske udvikling hurtigt ændrer jobbene i erhvervslivet, og at det derfor er nødvendigt, at de unge får de kundskaber, der er brug for. Og de unge skal kende de forskellige nye teknologiske nyskabelser. Lærerne opfordres derfor til at bruge dem i undervisningen, så de studerende vænner sig til dem i den praktiske hverdag og i det professionelle liv.

Aftalen understreger også, at arbejdsgiverne har en vigtig rolle med at identificere den viden, de uddannelser og de kompetencer, der er nødvendige i de fremtidige job. Men arbejdsgiverne skal ikke bare selv gemme den viden bort. De skal samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, så de retter sig ind efter fremtidens krav til job.

Konklusionerne fremhæver, at det er en opgave både for de private virksomheder og den offentlige sektor at samarbejde med virksomhederne om uddannelserne. De lægger samtidig vægt på, at de nye job stiler krav til både social adfærd, kreativitet og de almindelige praktiske lærdomme og inden for det akademiske felt også en række særlige kundskaber.

Undervisningsministrene lægger også op til, at samarbejdet mellem skoler og erhvervslivet begynder tidligt i de unges liv. Men Partnerskaber er samtidig noget, der skal styrke hele den livslange læring og i den forbindelse styrke, at der kan være individuelle programmer for de enkelte lønmodtagere. De skal samtidig have flere oplysninger om de muligheder, der er for uddannelse andre steder. Mobilitet er igen et ord, der fremhæves.

Derfor fremhæves arbejdet med godkendelser af uddannelser også.

Partnerskaberne udspringer af de tanker, der lå i EU-kommissionens udspil i december sidste år, ”Nye kvalifikationer for nye job”. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.