Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

15.02.11 EU’s uddannelsespolitik smuldrer – Oprør før topmøde

15. Feb. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

To af EU’s slagskibe på vej mod 2020-målet er på vej til at kæntre allerede før, de for alvor er kommet til havs. De 27 EU-landes uddannelsesministre slutter op om målene i så ringe grad, at EU-kommissær Androulla Vassiliou efter et rådsmøde i går måtte konstatere, at landenes ambitioner er for små, og at Storbritannien overhovedet ikke har tænkt sig at spilde tid på at sende planer til Bruxelles for, hvordan Storbritannien kommer i havn med uddannelsesmål.

EU har med strategien Europa 2020 vedtaget syv såkaldte flagskibe, der blandt andet sætter mål for de videregående uddannelser og unge, der forlader skolen for tidligt. 40 procent af de unge skal i 2020 have en videregående uddannelse. I dag er det blot 33 procent. I 2020 er målet, at 10 procent af de unge forlader skolen for tidligt. I dag er det 14,4 procent.

Medlemslandene sender reformprogrammer ind til Kommissionen, og det har 25 lande gjort i første omgang med udkast. Den britiske EU-ambassadør meddelte imidlertid, at der ikke kommer nogen fra Storbritannien, da EU ikke skulle blande sig i den britiske uddannelsespolitik. Den hollandske minister oplyste, at landet senere sender sin plan. Men flere af de andre landes første udkast til programmer lever ikke op til forventningerne. De sparer på pengene til uddannelser.

- Vi anmoder alle landene om at holde sig til målene i de nationale programmer, men i mange tilfælde er programmerne ikke ambitiøse nok, så vi når målene for dem, der forlader skolen for tidligt, og målene for højt uddannede, sagde Androulla Vassiliou efter mødet.

Kommissæren oplyste, at Storbritannien havde bedyret, at man ikke havde nogen forpligtelse til at fastsætte nationale mål. Det blev fremført, selv om Storbritanniens premierminister selv havde været med på det europæiske råd ved vedtagelsen af Europa 2020, og dermed fastsat de europæiske mål. Det hed da, at medlemslandene nu selv måtte handle og omsætte de politiske prioriter på deres niveau.

Ifølge BBC fastholder Storbritannien nu, at beslutningerne på DER ikke er retsligt bindende for Storbritannien, idet det også hedder i en fodnote, at det er op til medlemslandene at definere og implementere kvantitative mål i spørgsmål om uddannelse.

Androulla Vassiliou håbede, at landene hævede ambitionerne, når de kom med deres endelige programmer og satte nationale mål, så EU-målene bliver nået i 2020.

- Vi kan kun opmuntre medlemslandene til at være mere ambitiøse, sagde Androulla Vassiliou.

På mødet diskuterede ministrene også livslang læring og efteruddannelse, og en række ministre understregede betydningen af at satse, men de økonomiske realiteter var, at også uddannelsesområder bliver skåret under krisen.

Konklusionerne fra mødet kommer til debat, når stats- og regeringslederne mødes i næste måned og diskuterer Europa 2020. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.