Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

05.10.07 Ulighed i uddannelser

07. Oct. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Uligheden i uddannelser deler ikke kun de enkelte befolkningslag, men er også betydelig mellem regionerne i Europa. Det indre Oslo er det sted i Europa, hvor der bor forholdsmæssigt flest veluddannede. Over 38 procent af borgerne har her en højere uddannelse.

Det indre London, der normalt ligger i top, når der handler om at de rigeste i EU, kommer ind på en andenplads, når det gælder uddannelser. Danmark, der tæller som én region, ligger som nummer 17 lige foran Berlin.

EU satser på at skabe større lighed mellem regionerne. I budgettet fra 2007 til 2013 er der sat flere penge af end nogensinde til at skabe vækst og job i de tilbagestående regioner. Og job er ikke længere kun tilfældige job. Med job forstås i dag gode job, og til det gode job hører ordentlige uddannelser.

Der er imidlertid langt igen med at få trukket alle regioner op, så borgerne bliver ordentligt uddannet. Nogle lande gør mere end andre. Blandt de 20 regioner med flest veluddannede ligger fem i Storbritannien, fire i Belgien og tre i Spanien, viser opgørelsen, som Eurostat har udarbejdet.

I de enkelte lande er der stor forskel på antallet af uddannede i de enkelte landsdele. I Finland bor næsten alle i hovedstadsregionen, og også i Portugal er de uddannede koncentreret i en enkelt region.

De nye EU-lande er ikke i top 20, men de unge i især Polen bliver bedre og bedre uddannede. Fem polske regioner ligger i top med at uddanne unge.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.