Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.09.10 EU og uddannelse: Nyt initiativ mest for de stærke unge

20. Sep. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Kommissionen har øjnene rettet mod de unge og de millioner, der går for tidligt ud af skolen, ryger ud i arbejdsløshed og ikke for de uddannelser, der sikrer dem en plads i samfundet. Med et nyt program søger Kommissionen med 28 initiativer at rette op på situationen og hjælpe de unge med at skaffe sig den viden, kompetencer og erfaringer, der skal til for at få et job.

Det ny program, Unge på vej, indgår i EU’s strategi for Europa 2020. To af målene er her, at det for tidlige skolefrafald skal ned fra 15 procent af de unge til ti procent, og at mindst 40 procent af de unge får en videregående uddannelse. I dag er det 31 procent i gennemsnit i EU.

Programmet viser imidlertid, at der er mest fokus på de unge, der har øjnene rettet mod de videregående uddannelser. EU har først og fremmest muligheder for at udbygge en politik, hvor der er tale om et transnationalt samarbejde. Derfor er det i første række mulighederne for unge til at uddanne sig i udlandet, der indgår i programmet. Det skal være lettere for de unge at søge ind på uddannelsesinstitutioner i andre lande. Og også lettere at søge job og vide, at der reelt er nogle i andre lande.

Når det gælder de svagere unge, der er truet med langtidsledighed og social udelukkelse, kommer Kommissionen først og fremmest med opfordringer til landene. De opfordres til at indføre en ungdomsgaranti, der sikrer, at unge får et job, begynder på en uddannelse eller kommer i praktik senest seks måneder efter, de er gået ud af skolen.

Række af programmer for mobilitet

EU har en række programmer, der fremmer mobiliteten i EU. Det gælder programmerne Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundvig og Maria Curie.

Med det ny program vil Kommissionen oprette et særligt websted for Unge på vej, hvor de unge får adgang til information om deres muligheder for at uddanne sig eller få arbejdserfaring i et andet land. Kommissionen bygger her videre på erfaringerne med andre websteder som portalen Ploteus om læringsmuligheder. De unge bliver informeret om mulighederne for stipendier og deres rettigheder i forbindelse med deres ophold i et andet land.

Projektet EURES oplyser i dag om arbejdsmuligheder i andre lande. I tillæg til det kommer der et ”Dit førdste EURES-job” med råd og vejledning til jobsøgning og økonomiske støttemuligheder.

Kommissionen arbejder også på at skabe bedre muligheder for unge til at optage lån. Det sker i et samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank. Initiativet er rettet mod de videregående uddannelser.

På det finansielle område arbejder Kommissionen også på, at unge, der vil starte en virksomhed, får bedre muligheder. Det vil ske i tilknytning til de europæiske mikrofinansieringsfaciliteter, der ligger i programmet ”Progress”.

Kommissionen påpeger, at 40 procent af arbejdsgiverne i en undersøgelse siger, at de lægger vægt på, at unge har erfaring fra studier eller arbejde i udlandet.

EU-kommissær for blandt andet uddannelse, Androulla Vassiliou, siger i forbindelse med fremstødet, at EU har brug for flere unge, der er højt kvalificerede, kyndige og innovative, for at skabe fremgang.

Kampagnen Unge på vej markeres ved et særlige arrangementer i oktober både i Ungarn og Frankrig.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.