Vækst og beskæftigelse

03. Jan. 2007 | By testmanden

Lissabon-processen er central for EUs arbejde for vækst og beskæftigelse i medlemslandene.

I menuen til venstre er kan du bladre ned i artikler om processen.

Lissabon-processen er både en overskrift, et nøgleord og et trylleord. Sagt på en anden måde er det koden til det politik-område, der hedder vækst og beskæftigelse og social samhørighed. Politisk taler flere landes politiske ledere om Lissabon-processen som europæernes svar på globaliseringens udfordringer.

Lissabon-processen bygger på den såkaldte åbne koordinationsmetode. Der er ikke tale om binden retsforskrifter med påtale fra Kommissionen og dom ved EF-domstolen, men om at bruge hinandens erfaringer.

Man kan læse en gennemgang af processen og dens historie i en artikel fra EU-topmødet marts 2007: Vækst-strategi - 7 millioner nye arbejdspladser i Europa.