Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

08.07.11 EU-Parlament fastholdt krav om gigantstigning i EU-budget

08. Jul. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet kræver en mere dybtgående polisk union i Europa. På sin samling i Strasbourg vedtog medlemmerne en betænkning, der advarer mod en opsplittet union og finder, at EU står ved en skillevej. Enten beslutter medlemsstaterne sig for at forene deres kræfter i at uddybe integrationen, eller også kan EU glide fra hinanden som følge af stagnation i beslutningstagningen og forskelle på økonomisk plan, hedder det i den betænkning af den franske socialist Pervenche Berès, om henstillinger til en politik under den finansielle, økonomiske og sociale krise, som blev vedtaget med pænt flertal.

På samlingen blev teksten ændret, så der ikke længere står, at EU har brug for et budget på 5-10 procent af EU-landenes samlede BNP og tilsvarende nedskæringer i de nationale budgetter, så borgerne ikke må af med flere penge. Nu henleder parlamentet til, at tidligere analyser fastslår, at EU har brug for mellem 2,5 og ti procent af Unionens BNP, og at pengene skal komme fra egne ressourcer – direkte betalinger eller afgifter til EU uden om forhandlinger mellem landenes regeringer.

Netop kravet om en mere dybtgående union, der forener de såkaldte føderalister i EU, og tankerne om et stærkt stigende budget møder modstand i den danske lejr i Europa-Parlamentet. De konservatives tidligere leder Bendt Bendtsen beklagede i en tale, at det var med, fordi der var rigtig meget godt i betænkningen ikke mindst om hensynet til de små og mellemstore virksomheder og konkurrenceevnen.

- Derfor er det ærgerligt, at jeg må stemme imod på grund af det klare føderale sigte, sagde Bendt Bendtsen i sin tale.

Socialdemokraternes Ole Christensen beklager også, at hans kollega i den socialistiske og demokratiske S&D-gruppe stod fast på, at det skulle med i betænkningen. Også han peger på en række gode punkter i betænkningen.

Betænkningen lægger op til et stærkt samarbejde om at få gang i beskæftigelsen, forskning og udvikling og innovation, ligestillingen, energi og transportpolitikken og hele strategien for Europa frem mod 2020. For at få kvalitet i indsatsen lægger parlamentet op til et øget samarbejde med Eurostat for at en udbygget viden om de reelle forhold og problemer.

- Og så er det beklageligt, at en sådan betænkning får mindre støtte, fordi ordføreren fastholder sine mest rabiate synspunkter, siger Ole Christensen.

Den europæiske fagbevægelse EFS’s ledelse støtter til gengæld i stærke vendinger rapporten fra Pervenche Berès. Den nyvalgte generalsekretær, Bernadette Ségol, fremhæver netop kravet om et stærkere europæisk samarbejde og ”mere Europa”, der skal skabe job, innovation og forskning og udvikling.

- Sammen med medlemmer af Europa-Parlamentet vil vi nu stille EU-Kommissionen og Rådet til regnskab på disse krav. Det er væsentligt at skabe europæiske løsninger og undgå en renationalisering af politikkerne, som ikke kun vil øge de sociale skader, fremmedhadet og provokere konflikter, siger Bernadette Ségol.

Hun understreger, at parlamentets krav til en skattepolitik og krav om euroobligationer er på linje med de krav, som EFS stiller til krisepolitikken.

Betænkningen taler både om en skat på finansielle transaktioner og en bedre koordinering af skattepolitikken. I et helt afsnit om beskatning hedder det blandt andet, at Kommissionen anmodes om at analysere medlemslandenes skattesystemer, og at det indre marked kræver en højere grad af koordinering af de nationale skattesystemer.

Betænkningen understreger samtidig, at den økonomiske styring, hvor politikken bliver mere ens på det økonomiske, skattemæssige og også sociale område, skal organiseres ved hjælp af fællesskabsmetoden og styres af EU-institutionerne med fuld deltagelse af de nationale parlamenter. Det betyder, at EU ikke længere skal benytte systemet med at lære af hinanden på de områder, men gå over til lovgivning. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.