Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-topmøde lægger vækst- og jobstrategi efter Europa 2020-mål

02. Mar. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

02.03.2020 De 27 EU-landes stats- og regeringsledere afviste på topmødet i Bruxelles, at der ikke er en fælles strategi for vækst og beskæftigelse i EU. Den strategi for Europa 2020, de tidligere har vedtaget, er svaret på de udfordringer, EU står overfor, hedder det i konklusionerne fra det todages møde i Det Europæiske Råd, DER.

Både formanden for DER, Herman Van Rompuy, og EU-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, sagde da også på det afsluttende tressemøde, at der er en strategi, og at det nu er om at følge op på indholdet. Samtidig synes de værste økonomiske trusler at være taget af, og der er nu plads til at koncentrere sig om at få gang i væksten, jobskabelsen, men også at få tilpasset strukturer i EU-landene, så de for alvor trækker økonomien op og gør EU mere konkurrencedygtig.

Den britiske premierminister, David Cameron, der i går kritiserede forslag til konklusioner, støttede de endelige i dag. Fra de første udkast var der sket forbedringer i den liberale retning, som han og 11 andre stats- og regeringsledere lagde op til i et brev til Herman Van Rompuy før topmødet.

Cameron sagde ifølge BCC i dag, at der var sket klare ændringer, hvor en styrkelse af det indre marked blev fremhævet ligesom at få åbnet for erhverv og godkendelser af uddannelser.

Premierministeren afviste, at Tyskland og Frankrig, der også havde skrevet et fælles brev, tegnede billedet i EU.

- Hvad jeg ser, er en organisation med 27 lande, hvor de store klart nok har en større indflydelse, og blandt hvilke Storbritannien er med. Men når de kan arbejde sammen med allierede med samme indstilling – særlig når du kan inkludere allierede fra uventede kanter, som når italienere, spaniere, portugisere og andre nu støtter vor tilgang – så kan du gøre en forskel, sagde David Cameron.

Den franske præsident Nicolas Sarkozy mente, at David Camerons snak under middagen torsdag aften om at være ignoreret, blot var ”fem minutters frustration.”

Indre marked op på et højere niveau

Konklusionerne taler da også om, at det indre marked skal op på et højere niveau. Det skal gennemføres bedre i landene, og det skal være styrende. Stats- og regeringslederne ser frem til nye udspil fra EU-Kommissionen efter rapporter om både servicedirektivet og fremskridt i forskellige sektorer. EU-Kommissionen ventes at komme med nye initiativer for at få åbnet for vækst i dele af de indre marked i løbet af sommeren.

Konklusionerne fremhæver også arbejdet med at reducere de administrative byrder. Kommissionen anmodes om her at se på forholdene i forskellige sektorer.

Lettere at ansætte folk – parter skal med

Stats- og regeringslederne pointerer, at fem mål i strategien for Europa 2020 fortsat er fuldt aktuelle. Det gælder fortsat om at få beskæftigelsen op på 75 procent, forbedre betingelserne for innovation, forskning og udvikling, møde klimaudfordringerne og energimålene, forbedre uddannelserne og bekæmpe fattigdommen og den sociale udelukkelse.

Den politik skal gå hånd i hånd med den finanspolitiske stramning med en større budgetpolitik og nedbringelse af gæld.

Stats- og regeringslederne ønsker at inddrage arbejdsmarkedets parter. Som de tidligere har vedtaget, så bliver der fokus på arbejdsmarkedssystemerne og også løndannelsen.

Medlemsstaterne opfordres til at sikre, at det bliver lettere og mere attraktivt for arbejdsgivere at ansætte folk – om nødvendigt med forbedrede lønordninger.

Barrierer, der er i vejen for skabelsen af nye job, skal fjernes, og der skal gennemføres en aktiv arbejdsmarkedspolitik, så det især bliver lettere for unge, kvinder og ældre lønmodtagere at få et arbejde.

Også på det punkt vil EU-Kommissionen komme med forslag. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.