Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Social- og arbejdsministre i EU kræver indflydelse på økonomisk styring

02. Dec. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

02.12.11 Social- og arbejdsmarkedspolitikken må have et løft i den økonomiske styring, der er på vej i EU under det, der kaldes det europæiske halvår eller semester. EU-landenes social- og beskæftigelsesministre hilser det velkomment, at der bliver større koordinering af den økonomiske politik. På deres rådsmøde i Bruxelles lagde ministrene også vægt på, at landene skal udarbejde handlingsplaner, men understregede samtidig, at det hele ikke må blive et spørgsmål om stram, økonomisk styring.

I konklusionerne fra ministrenes møde hedder det, at der foretages nogle ændringer i linjerne for det europæiske semester og den måde, social- og arbejdsmarkedspolitikken bliver overvåget på. Der må mere fokus på den politiske dialog mellem de forskellige parter, der på det praktiske plan er involveret i de forskellige politiske områder, så der også bliver et ejerskab til politikken i medlemslandene.

Den belgiske vicepremierminister, Jöelle Milquet, var en af dem, der klarest krævede social- og arbejdsmarkedspolitikken fremmet i den økonomiske styring. Hun krævede endnu en gang, at social-, arbejds- og beskæftigelsesministrene fik en større indflydelse på forårets topmøde, hvor hele den økonomiske politik er et hovedemne.

Uddannelse er et nøgleord

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, der kommer til at lede de kommende rådsmøder under det danske EU-formandskab, var helt enig i, at social- og beskæftigelsespolitikken skulle fremmest. Selv om EU står i en svær økonomisk krise måtte politikerne ikke kun se på det økonomiske, men det var nødvendigt samtidig at bekæmpe arbejdsløsheden og fattigdommen.

Mette Frederiksen påpegede den rolle, som den aktive arbejdsmarkedspolitik spiller og ønskede fokus på, at det ikke var nok bare at skabe aktivering. De arbejdsløse måtte have et kompetenceløft, og de unge måtte væk fra forsørgelse og over i ordinær uddannelse, så de var klar til at tage job, når udviklingen vendte. De faglige uddannelser måtte styrkes.

- Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden på tværs af grænserne. Der skal uddannelse til, så vi har den arbejdskraft, der kan klare jobbene, når de igen kommer tilbage, sagde Mette Frederiksen.

Hun tog samtidig netop parternes rolle op og påpegede, at det var arbejdsmarkedets parter, der bedst vidste, hvordan man indretter arbejdsmarkedet, så det både er fleksibelt og sikkert for de ansatte.

Konklusionerne fra mødet fremhæver, at den sociale samhørighed og den europæiske sociale model ikke må glemmes under krisen. Mette Frederiksen tog det op i sin tale.

- Nu har vi opbygget modeller. Lad ikke krisen bestemme, om de overlever, sagde ministeren.

Samspil med EU-Kommissionens beskæftigelsesrapport

Debatten i rådet blev holdt kun en uge efter, at EU-Kommissionen lagde sin årlige vækstanalyse frem med anbefalinger til en vækstpolitik. Samtidig kom EU-kommissionen med sin fælles beskæftigelsesrapport.

Rapporterne er et led i det europæiske halvår med den økonomiske styring og også et led i processen for Europa frem mod 2020. Kommissionens analyse understreger, at EU stadig befinder sig i en krise. Den lægger op til, at landene vedtager vækstfremmende skattemæssige konsolideringer, vender tilbage til en mere almindelig lånepolitik, hvor bankerne også placerer deres normale lånepolitik højere og prioriterer de små og mellemstore virksomheder højt.

Vækstpolitikken skal fremmes sammen med en politik, der fører til bedre konkurrenceevne.

Kommissionen lægger samtidig vægt på, at landene bekæmper arbejdsløsheden og de sociale konsekvenser, krisen har haft for befolkningerne. Ligesom det kom frem under ministrenes debat ønsker også EU-Kommissionen øget fokus på uddannelse.

Social- og beskæftigelsesministrene lægger op til et tættere samarbejde mellem både den særlige beskæftigelseskomite og komiteen for social beskyttelse og netop uddannelseskomiteen, så de sammen direkte kan rådgive medlemslande, når de arbejder med de nationale henstillinger til deres politik som led i det europæiske halvår.

De to komiteer får samtidig indskærpet deres rolle som overvåger af udviklingen i samfundene og deres rolle med at komme med oplæg over udviklingen. Ministrene lagde vægt på overvågningen af fattigdommen.Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.