Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Haster med hjælp til unge arbejdsløse

20. Dec. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

20.12.2011 EU-kommissionen kom i dag med et nødråb til de 27 EU-lande og deres erhvervsliv og sociale parter. Det haster med at få bugt med ungdomsarbejdsløsheden. Ikke kun er der over fem millioner unge, der ikke har noget arbejde, men 7,5 millioner unge mellem 15 og 24 år går hverken i skole eller på arbejde.

- Situationen for de unge i mange EU-lande er nu ved at være dramatisk. Uden en afgørende indsats på EU-niveau og nationalt niveau risikerer vi at tabe denne generation med deraf følgende store økonomiske og sociale omkostninger, sagde EU-kommissær László Andor, da han i dag i Bruxelles præsenterede initiativet ”Muligheder for Unge”.

Hver femte ung i EU er uden et job. 28 procent af dem har været arbejdsløs i over et år, og ungdomsarbejdsløsheden koster nu samfundene omkring to milliarder euro om ugen eller en procent af nationalproduktet.

- Den udvikling kan ikke fortsætte, sagde László Andor.

Selv om landene er i økonomisk krise, må det ikke føre til, at de ikke gø noget for at få de unge i gang. Kommissionen vil sætte penge af til at yde teknisk bistand, så de kommer op på mærkerne og sætter noget i gang for de unge. Samtidig lokker Kommissionen med 30 milliarder euro i Den Europæiske Socialfond, ESF, der ikke er brugt, fordi landene ikke har søgt om penge til projekter, der lever op til fondens formål.

Kommissionen peger på, at strategien for Europa 2020 har som mål, at færre unge dropper for tidligt ud af skolen, og at de unge sikres de grundlæggende færdigheder. Med initiativet ”Muligheder for Unge” vil Kommissionen støtte en række initiativer i landene:

bruge 4 mio. euro for at hjælpe medlemsstaterne med at etablere "ungdomsgarantiordninger" for at sikre, at unge kommer i arbejde eller i uddannelse senest 4 måneder efter, at de er gået ud af skolen

afsætte 1,3 mio. euro gennem Den Europæiske Socialfond til støtte for oprettelsen af lærepladser; en forøgelse på 10 % ved udgangen af 2013 vil betyde i alt 370 000 nye lærepladser

bruge 3 mio. euro af teknisk bistand fra Den Europæiske Socialfond til at støtte medlemsstaterne i oprettelsen af støtteordninger for unge virksomhedsstartere og sociale iværksættere

i størst mulige omfang geare midler til praktikophold i virksomheder med et mål på mindst 130 000 praktikophold under ERASMUS og Leonardo da Vinci i 2012

yde finansiel hjælp i 2012-2013 til 5 000 unge, så de kan finde et arbejde i en anden medlemsstat gennem initiativet "Dit første EURES-job"

styrke budgetmidlerne til Den Europæiske Volontørtjeneste for at skabe mindst 10 000 muligheder for volontørtjeneste i 2012

i 2012 fremlægge rammerne for praktikantophold af høj kvalitet i EU

sikre ca. 600 yderligere udvekslinger af iværksættere under Erasmus i 2012.

Kommissionen understreger, at der på længere sigt bliver behov for de unge, fordi flere og flere forlader arbejdsmarkedet de kommende år. Frem til 2020 skønnes det, at 73 millioner job bliver ledige, fordi ældre fra babyboomet efter 2. verdenskrig nu går på pension. Pmh og EU-Kommissionen

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.