Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

04.05.11 Social dialog og aktiv jobpolitik skal styrkes under krisen

04. May. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa har stadig en lang og svær vej at gå, før landene er ude af krisen. Udviklingen er forskellig i landene, men også i de hårdest ramte lande som Grækenland og Irland kan den aktive arbejdsmarkedspolitik og sociale dialog benyttes for at få udviklingen skubbet i den rigtige retning.

Det mener EU-kommissær László Andor. Han finder, at den aktive politik som del af strategien Europa 2020 kan blive en robust ramme om en politik for en smart, bæredygtig og inkluderende vækst det kommende årti. På et møde i det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg i Bruxelles sagde kommissæren i dag, at den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter bør styrkes under krisen, så den kommer med løsninger, og at den aktive arbejdsmarkedspolitik er vejen frem både for at få ældre fastholdt på arbejdsmarkedet, unge ind på arbejdsmarkedet og også få gang i den livslange læring.

László Andor sagde i går i en tale i Maison de l’Europe i Paris tilsvarende, at Europas sociale model har reddet europæerne for de værste følger af krisen. Uden den ville forholdene i dag have været langt værre. Kommissæren erkendte dog også, at krisen i lande er så alvorlig, at det er nødvendigt med barske indgreb, de er en del af vejen ud af krisen.

Derfor var det dog samtidig glædeligt, at selv de hårdest ramte lande kunne bruge den aktive plitik.

I Irland er der skabt 15.000 aktiveringspladser for de unge, og der er skabt omkring 7.000 ekstra uddannelsespladser. Samtidig har man holdt de ældre uden for de nedskæringer, der er sket i den sociale sektor.

Grækenland møder stramninger på en række områder og har samtidig ikke fået skabt så mange projekter med støtte fra Socialfonden i EU, som grækerne egentlig kunne have skabt. Reglerne er nu ændret, så det bliver lettere at få oprettet projekter, der skal skabe vækst og hjælpe folk i gang.

Generelt hjælper Socialfonden årligt 10 millioner mennesker med at forbedre deres muligheder på arbejdsmarkedet. To millioner arbejdsløse kommer ind på arbejdsmarkedet på grund af støtten. Kommissionen kommer inden længe med forslag til et budget for budgettet efter 2013, og det vil afspejle målene i Europa 2020-strategien.

I sine oplæg understregede Andor, at den menneskelige kapital bliver afgørende i fremtiden. Uddannelse bliver et nøgleord, men for den sociale integration bliver begrebet social innovation særlig vigtig. Innovation er ikke kun i vareproduktionen, men også inde for den sociale model og den måde, man bekæmper fattigdom og udelukkelse.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.