Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

29.11.10 EU-jobrapport roser aktiv arbejdsmarkedspolitik

29. Nov. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den aktive arbejdsmarkedspolitik reddede flere EU-lande gennem den økonomiske krise uden en eksplosion i arbejdsløsheden. De fleksible ordninger med kortere arbejdstid i blandt andre Tyskland viste sig at holde folk i gang og gøre dem parate til at tage fat, da den økonomiske nedtur ophørte. Under det kommende opsving vil ordninger med støtte ind i job være en af vejene til igen at få gang i beskæftigelsen og styrket økonomien.

Det er noget af budskabet i EU-kommissionens årsrapport for beskæftigelsen, ”Employment in Europe 2010”, som blev sendt ud i forbindelse med den årlige beskæftigelsesuge i Bruxelles. Rapporten lægger sig tæt op af den ny strategi for Europe 2020. Den giver et overordnet syn på situationen for beskæftigelsen og ser som strategien på blandt andet de unges store problemer på arbejdsmarkedet, forholdet mellem folk på faste arbejdskontrakter og tidsbestemte ansættelsesforhold og de forskellige politikker, som lande har ført under krisen.

Mens den økonomiske krise tog fart i 2008, var det først året efter, arbejdsløsheden for alvor steg. Den europæiske politik med en vægt på en aktiv arbejdsmarkedspolitik bevirkede imidlertid, at krisen ramte de ansatte blidere end på andre arbejdsmarkeder som det amerikanske. Men der var forskel på udviklingen også i Europa. Lønmodtagerne i de baltiske lande, Spanien, Portugal og Irland blev hårdt ramt.

Lande, der hurtigt tilpassede arbejdsmarkedet til udviklingen slap derimod billigere gennem krisen. Ud over ordninger med ændrede arbejdstider, periodevise lukninger af virksomheder ved for eksempel fire-dages uger og også særlige fleksible lønordninger hindrede massefyringer.

Rummeligt arbejdsmarked er vejen

Selv om det økonomiske opsving så småt er i gang, finder Kommissionen, at det stadig er skrøbeligt. Jobbene følger heller ikke automatisk med. Virksomheder og produktion er mange steder ændret som følge af krisen. Situationen er ny, og det smitter af på arbejdsmarkeder.

Kommissionen ser her især på de unges situation. De unge blev hårdt ramt af ledigheden. Derfor må der gøres noget ekstra for at få dem i gang. Strategien Europa 2020 indeholder særlige flagskibe, der satses særligt på. I jobrapporten lægger Kommissionen vægt på to af dem, ”Unge på vej” og ”Nye uddannelser for nye job”.

EU-kommissær László Andor sagde ved præsentationen af rapporten, at Kommissionen vil arbejde tæt med alle parter og medlemslande for at sikre, at de unge ikke glemmes, og at folk har de rette uddannelser til de fremtidige job. Men han mente også, at landene må sikre, at folk også selv gør noget for at styrke dem på arbejdsmarkedet. Han talte i den forbindelse om, at der skal være incitamenter til at uddanne sig, og at systemer med understøttelser også her kan bruges, så arbejdsløse gør sig mere egnede til de nye job.

Til gengæld må arbejdsmarkederne også være indrettede, så svage grupper har en mulighed for at få job. Igen ser rapporten på de unges muligheder og konstaterer, at 40 procent af de unge, der har sikret sig arbejde, er på en tidsbestemt kontrakt og har svært ved sat skifte den ud med fast arbejde.

Danmark er et af de lande, hvor det bedst sikres, at unge er enten i former for uddannelse eller arbejde. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.