Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

24.11.10 EU søsætter flagskib for kvalifikationer og nye job

24. Nov. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Kommissionen kommer nu med konkrete forslag til, hvordan beskæftigelsen kan komme i vejret inden 2020, og europæerne kan forbedre deres kvalifikationer og sikre sig de bedre job, der vil være i fremtiden. Med flagskibet ”En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job” peger Kommissionen på 13 områder, der skal ændre arbejdsmarkeder, så de passer til nye krav. Samtidig skal de nye initiativer sikre, at folk har de kvalifikationer, der er behov for på arbejdsmarkederne.

Flere af forslagene læber lige ind i den debat, der længe har været om fremtidens arbejdsmarked. Kommissionen kommer således med bud på, hvad den forstår ved begrebet ”flexicurity”, som de europæiske parter på arbejdsmarkedet er enige om at fremme, men fagbevægelsen samtidig advarer mod at opfatte som blot øget fleksibilitet med mere usikre job.

Kommissionen lægger imidlertid op til at øge netop fleksibiliteten. De tidsubestemte kontrakter, der er almindelige ikke mindst i Sydeuropa, er ordninger, vil Kommissionen fremme. Det kan ske ved, at de ansatte med tidsubestemte kontrakter får en tilstrækkelig lang prøvetid og kun gradvist får forbedret deres rettigheder såsom jobsikkerhed, adgang til uddannelse, livslang læring og karriererådgivning på lige fod med de fastansatte.

Kommissionen påpeger dog samtidig, at det vil forbedre forholdene for dem, der i dag er på midlertidige kontrakter uden sikkerhed. Det hedder at et af formålene er at mindske den nuværende opsplitning mellem dem, der har midlertidige kontrakter, og dem, der har permanente kontrakter.

Bud på fremtidige behov for kvalifikationer

Både ansatte og virksomheder skal samtidig have incitamenter til at investere i uddannelse. Kommissionen kaster sig inden længe ud i et vovestykke og lægger et oversigt frem over de kvalifikationer, som den vurderer, der er behov for i fremtiden. Kommissionen peger allerede nu på ITK-området og øgede sprogfærdigheder.

Arbejdet med fælles anerkendelser af uddannelser og kvalifikationer fortsætter. Kommissionen vil øge samarbejdet med erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner og foreslår, at der udvikles et europæisk kvalifikationspas for at hjælpe borgerne med at registrere deres kvalifikationer, således at de bliver gennemskuelige og sammenlignelige.

Arbejdstiden og udstationering tages op

Der kommer nye udspil for arbejdsmarkedet. Kommissionen vil se på arbejdsmiljøet og lover endnu en gang at komme med et nyt forslag til ændringer af arbejdstiden.
Debatten om de udstationeredes forhold kommer også op. Kommissionen siger dog igen, at det ikke bliver i form af nye regler, men en bedre omsætning af direktivet i landene.

Af områder, der ventes debat om, er også bebudede forslag til, hvordan understøttelsessystemer kan tilpasses og forslag til, hvordan folk kan få mere målrettet hjælp, når de søger job.

Arbejdsgivernes administrative byrder har længe været til debat. Kommissionen arbejder videre på at få dem bragt ned, og af gamle emner er også forslag om, at skatten på arbejde skal ned.

Ud over incitamenter til at tage uddannelse skal de også være lettere at starte en egen virksomhed. Iværksætterånden kommer endnu en gang til debat.
 
I Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst ligger målet om, at beskæftigelsen i 2020 kommer op på 75 pct. for både kvinder og mænd i aldersgruppen 20-64. Den har også det mål, at andelen af unge, der forlader skolen tidligt, kommer ned fra 20 procent til under 10 pct., og at øge andelen af unge, der tager en videregående uddannelse eller tilsvarende, til mindst 40 pct.

EU-kommissær for arbejdsmarkedet, László Andor, sagde i forbindelse med offentliggørelsen af det ny flagskib, at prioriteten er at få folk i arbejde.

- Vi har ganske enkelt ikke råd til en arbejdsløshed på næsten 10 %. Krisen har sat os tilbage, og der er derfor et presserende behov for at reformere arbejdsmarkederne og sikre, at kvalifikationerne er afstemt efter efterspørgslen, og at vi har de rette arbejdsvilkår for jobskabelse, sagde László Andor. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.