Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

07.06.10 Sociale parter i EU i fælles 2020-oplæg

07. Jun. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Parterne på det europæiske arbejdsmarked kom med et fælles oplæg til social- og beskæftigelsesministrenes rådsmøde i Bruxelles i dag. Oplægget tager en række udfordringer op, som Europa står overfor de kommende ti år. Papiret fik da ros med på vejen af ikke mindst EU-kommissær László Andor, der fandt det positiv, at parterne fandt en linje og fremhævede, at parterne må medvirke til at nå målene, som strategien Europa 2020 lægger.

De europæiske arbejdsgivere i BusinessEurope, de offentliges CEEP og de små og mellemstores UEAPME er enige med fagbevægelsens EFS i, at globaliseringen er et af de langsigtede udfordringer sammen med den aldrende befolkning, overgangen til en energirigtig økonomi. Samtidig er der sociale udfordringer, og ligestillingen er stadig et område, der må gøres mere ved.

Den fælles udtalelse lægger vægt på, at en bedre konkurrenceevne i EU, er noget af det afgørende, og at innovation, teknologi og bedre produktivitet her spiller ind. Men det gør også den sociale samhørighed, der er en forudsætning for en dynamisk og bæredygtig økonomi.

Papiret lægger vægt på uddannelse og også iværksætterånd, udviklingen af det indre marked og samtidig den fortsatte kamp mod fattigdom og ulighed.

Uddannelse får særligt fokus, og det gælder alle former og både i vejen ud af krisen og på længere sigt. Arbejdsgiverne har brug for en uddannet arbejdsstyrke, og livslang læring bliver nævnt som noget af det, der kan gøre de ansatte fleksible og parate til nye udfordringer.

Parterne har tidligere udtalt sig om begrebet flexicurity. I det ny papir arbejdes der videre med det under den forudsætning, at der er den rette balance mellem fleksibilitet og sikkerhed for de ansatte.

Det anerkendes også, at der kan være behov for at tilpasse regler på arbejdsmarkedet og de systemer, der beskytter de ansatte. Papiret understreger, at parterne her har en rolle at spille.

På rådsmødet lagde også både beskæftigelseskomiteen og komiteen for social beskyttelse vægt på parternes rolle og fik støtte fra både formandskabet og flere ministre i det.


Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.