Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

24.10.10 Retningslinjer for beskæftigelsen i EU på plads

24. Oct. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes beskæftigelses- og socialministre vedtog uden debat på deres rådsmøde i Luxembourg de overordnede retningslinjer for beskæftigelsen i Europa 2020-strategien. Det Europæiske Råd, DER, godkendte i juni de samlede integrerede retningslinjer for den økonomiske politik og beskæftigelsen, og den belgiske rådsformand, Jöelle Milquet, sagde på mødet i Luxembourg, at retningslinjerne nu var på plads, efter Europa-Parlamentet også havde udtalt sig.

De fire retningslinjer, som tidligere er behandlet, står ved magt. De sigter på, at:

  1. Øge arbejdsmarkedsdeltagelsen og reducere strukturel arbejdsløshed
  2. Udvikle en kvalificeret arbejdsstyrke, der modsvarer arbejdsmarkedets behov, fremme jobkvalitet og livslang læring
  3. Sikre effektive uddannelsessystemer på alle niveauer og øge den andel af befolkningen, der har afsluttet en videregående uddannelse eller tilsvarende uddannelse
  4. Fremme social inklusion og bekæmpe fattigdom.Arbejdsmarkedets parter må inddrages

Retningslinjerne kommer op til debat igen til næste år, men der er enighed om, at de kommer til at gælde for de kommende tre år med højest mindre justeringer. De indpasses i hele strategien for Europa 2020. Det betyder, at de er med til at bane vej for, at 2020-målene nås.

Konklusionerne fra rådet nævner da også de overordnede mål fra 2020-strategien som at beskæftigelsesfrekvensen for kvinder og mænd mellem nu 20 og 64 år skal op på 75 procent, og at det især er de ældre, de helt unge og de lavt uddannede, der skal øge beskæftigelsen.

Europa-Parlamentet lagde vægt på, at kvaliteten i jobbene skal være i orden. Det hedder i ministrenes konklusioner, at arbejdsmarkedets parter kan bidrage til det, så man bekæmper de lave lønninger og også gør noget for at tackle problemer med midlertidige og usikre job.

For at få en kvalificeret arbejdsstyrke lægger ministrene også vægt på, at arbejdsmarkedets parter inddrages. Adgangen til faglige uddannelser skal forbedres. De unge skal have en bedre vejledning om erhverv og uddannelsesmuligheder, men også de muligheder, der ligger i at være selvstændig.

Ministrene peger igen på de overordnede mål om at nedbringe frafaldet i skolerne og få flere til at tage en videregående uddannelse.

Endelig pointerer ministrene også, at det er EU’s mål i 2020-strategien at få nedbragt antallet, der lever under fattigdomsgrænsen, med 25 procent. 20 millioner mennesker skal ud af elendigheden.

En bedre udnyttelse af Den Europæiske Socialfond er et af midlerne, men ministrene nævner også støtte gennem velfungerende offentlige tjenester. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.