Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.03.10 Lissabon processens mor: 2020-processen er sværere

19. Mar. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den kommende proces for job og vækst i EU, Europa 2020, bliver vanskeligere end den tidligere Lissabon-proces fra 2000. Udfordringerne er større med helt nye politiske problemer og med helt nye magtfulde lande i den globale konkurrence.

Det mener en af dem, der stod bag Lissabon-processen, den portugisiske professor og EU-rådgiver, Maria Joao Rodrigues. På en konference i det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg i Bruxelles i dag sagde hun, at landene må lære af udviklingen gennem de seneste ti år, for den kommende tid bliver endnu vanskeligere.

- Udfordringerne er klart større. Den globale konkurrence er ikke bare med USA og Japan, men har nye aktører som Kina og Indien. Og der er helt nye politiske spørgsmål, der ikke var oppe for ti år siden, sagde Maria Joao Rodrigues.

Hun pegede på demografien, hvor der er flere ældre og færre unge. Men der er også hele klimapolitikken, der kræver ændringer i levevaner. Og dertil kommer den økonomiske krise, der giver en helt anden politisk debat end tidligere.

- Vi kan sikkert kontrollere krisen i den kommende tid. Men vi kan ikke overvinde den med det samme. Arbejdsløsheden vil stige, og krisen er ikke løst, så længe der er problemer med arbejdsløshed, sagde Maria Joao Rodrigues.

Den portugisiske professor mente, at et af EU’s problemer er, at fællesskabet mangler instrumenter til at løse krisen. Derfor er det ekstra nødvendigt at vælge de rigtige løsninger, da midlerne ikke er ubegrænsede. Hun berørte både kravene i vækst- og stabilitetspagten og mente, at det ikke blot gjaldt om hurtigt at overholde kravene igen blandt andet til de offentlige budgetter.

Lande, der øgede investeringer og sikrede job, måtte have større spillerum og længere tid til, at de skulle opfylde kravene.

Eurofond er vejen

Det var dog vigtigt, at der var styr på økonomien, og at de offentlige budgetter ikke løb løbsk. Der skulle flere penge tilbage til de offentlige kasser.

- Men det vil være en katastrofe at lægge mere skat på lønninger. Vejen er grønne afgifter og finansielle skatter. Det kræver koordinering i EU, så vi får en fair konkurrence, sagde hun.

Eurozonen måtte gå foran med koordineringen af den økonomiske politik. Gjorde man det, ville der være en effekt, så politikken spillede over på andre områder. Det gjaldt om at få vindere.

Noget af det afgørende var efter Rodrigues’ mening af få penge hjem til fællesskabet på en ny måde. Hun mente, at der var grundlag for at udstede særlige obligationer. Der var efter hendes opfattelse et marked, hvor også pensionsselskaber ville være interesserede i at investere for at sikre fremtiden.

En egentlig eurofond skulle ikke bruges til at redde lande ud af pludselige økonomiske kriser. Hovedformålet skulle være at investere langsigtet også i uddannelse.

- Der er ikke bare tale om finansstabilitet, men også investeringer i hele erhvervslivets miljø- der er ikke bare tale om banker, men hele realøkonomien. Vi skal simpelt hen op i tempo med investeringer, sagde Rodrigues.

Olli Rehn: Alle ubalancer skal tages op – også Tysklands

EU-kommissær Olli Rehn pegede i et indlæg på, at Europa 2020 havde langt færre mål end Lissabon-processen. Han havde endog gerne set endnu færre, så beskæftigelsen fik en endnu højere prioritet.

- Lissabon-processen havde dusinvis af mål. Det var det rene juletræ, og derfor var der ikke nok fokus på det væsentligste, sagde Olli Rehn.

Også han mente, at det nu gjaldt om at få gang i en bæredygtig vækst med fokus på en social markedsøkonomi, uddannelse og efteruddannelse med livslang læring, en også stærk fokus på konkurrenceevnen.

Han lagde større vægt på at få stabiliseret de offentlige finanser end Rodrigues. Men han sagde samtidig, at de forskellige forhold i landene måtte tages med ind i betragtning. Han omtalte den debat, eurolandenes finansministre havde mandag på deres møde om den tyske økonomi, der henter et betydeligt handelsoverskud hjem. Der var på mødet enighed om, at alle ubalancer i økonomierne skulle tages op.

- Men Tyskland stimulerer faktisk sin økonomi i år og endnu mere til næste år. Og landet har også problemer med vækst- og stabilitetspagten. Det skal med i debatten, når vi taler om ubalancer i vort økonomiske system, sagde Olli Rehn.

Han påpegede, at den græske krise havde vist, at der var behov for en økonomisk koordinering ikke mindst i eurozonen. Men han sagde samtidig, at økonomi- og finansministrene havde rost de indgreb, som Grækenland foretog, og at man stadig arbejdede på en hjælpeplan, hvis det skulle være nødvendigt at hjælpe Grækenland. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.