Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Rådet og Europa-Parlamentet enige om reform af handel med derivater

10. Feb. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

10.02.2012 De risikofulde handler med derivater kommer nu i faste rammer, så handlerne for fremtiden bliver indberettet til centrale registre. Dermed får myndighederne et overblik over handlerne, og risikoen for nye finansielle kriser bliver mindre.

De faste rammer indgår i et forlig mellem ministrene i Rådet og Europa-Parlamentet. De nye regler betyder også, at handler med derivater vil foregå gennem en mellemmand, der garanterer, at en part altid får sit tilgodehavende, hvis den anden part kommer i økonomisk uføre. Det var blandt andet handel med derivater, der betød, at den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers gik fallit i 2008 og satte skub i den finansielle krise.

Derivater er en slags kontrakter, som betyder, at ejeren af et derivat er forpligtet til at købe eller sælge en aktie, obligation, et beløb i en eller anden valuta eller endog en mængde råvarer til en aftalt pris på et senere tidspunkt. Derivater er derfor tidligere set som noget positivt, fordi erhvervslivet på den måde kunne vide, hvad prisen på et aktiv ville være ud i fremtiden. Problemerne med derivaterne opstod derimod, da spekulanter for alvor så derivaterne som noget, de kunne tjene hurtige penge på ved at spekulere i udviklingerne på markederne og sving i kurser og priser f.eks. på råvarer.

EU-Kommissionen kom i september 2010 med et forslag til regulering af handelen. Formålet var især at få større åbenhed om handlerne og sikret, at de ikke tog et omfang, så virksomheder væltede på stribe, hvis en virksomhed løb ind i problemer med handlen med derivater. Alle virksomheder, der er med i derivathandlerne og bruger mellemmanden – kaldet en central modpart – kommer til at indbetale til en fond, der garanterer, at virksomheder, der kommer i klemme, kan få sine tilgodehavender.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager er tilfredse med, at der er kommet et forlig, som styrker den finansielle regulering i EU.

- Reglerne er et stort skridt i retning af at modvirke fremtidige finansielle kriser, da de reducerer risikoen for, at en kriseramt finansiel institution ”smitter” resten af det finansielle system via derivatmarkederne, udtaler de to ministre.

Reglerne for handel med derivater vil blive taget op igen om to år. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.