Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Start dit firma med en euro i lommen

25. Jun. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen lagde i dag op til, at det bliver langt lettere og langt billigere at starte egen virksomhed. Kommissionen har længe arbejdet på en ny plan for de små og mellemstore virksomheder, SMV’erne, og dagens ”Small Business Act” lægger op til en række kontroversielle forslag, der både åbner for nye selskabsformer, lave momssatser på arbejdsintensivt arbejde, blid behandling af folk, der går ned med et firma og hjælp til at komme i gang igen og færre administrative byrder for virksomhederne.

Helt nye regler for et Europæisk Privat Selskab (SPE), kan oprettes i en hvert land i EU, hvis det står til Kommissionen. Det bliver lige let at starte det i alle landene, og man behøver ikke at bo der for at etablere det. Firmaet kan være nyt, slået sammen af andre og det kan operere i flere lande med datterselskaber og have samme regler overalt. Startkapitalen kan være en enkelt euro. Så let skal det være at etablere en ny virksomhed.

Næstformand i EU-kommissionen, Günther Verheugen, sagde på et pressemøde i Bruxelles, at alle analyser viser, at det ikke er afgørende for banker og kreditorer, at der er en stor egenkapital i et firma. Til gengæld afholder det mange for at starte en egen virksomhed, at de har svært ved at finde startkapital og låne penge. Og renteudgifter er et problem.


Lavtforrentede lån i banker

Den Europæiske Investeringsbank, EIB, går med i den ny virksomhedsakt. EIB indleder et samarbejde med omkring 100 banker, der får billige lån i EIB, som bankerne herefter kan låne videre til de nye virksomheder til en lavere rente, end de ellers ville kunne få.

Formanden for EIB, Philippe Maystadt, sagde på pressemødet, at det ofte ikke er muligt at stille sikkerhed, når de nye virksomheder optager lån. Derfor er der en usikkerhed for bankerne, men EIB vil dele risikoen med de banker, der er med i projekterne.

Selv om SPE’erne bliver ledet efter samme regler i alle lande, er der ikke frit slag med landenes regler. Reglerne for SPE’erne griber ikke ind i de enkelte landes skatteregler, regler på arbejdsmarkedet og heller ikke selskabsretlige regler som regler for insolvens. Regler for information og høring og medbestemmelse skal dermed også følges.

Men et kommende forslag, som Kommissionen ventes at lægge frem i næste uge, foreslår en nedsat moms på arbejdsintensivt arbejde. Netop en delt moms har gang på gang splittet EU-landenes økonomi- og finansministre, og Verheugen erkendte da også, at det kan være et af de forslag, der kan blive svære at komme igennem med, da hele akten og skattespørgsmål kræver enstemmighed.

Kommissionen lægger også op til, at de mindre virksomheder ikke behøver at betal moms. Grænsen bliver efter forslaget sat op til 100.000 euro (744.000 kr.).


Ingen særstilling ved offentlige udbud

Kommissionen har længe overvejet, om SMV’erne burde have en særstilling, så de fik tildelt en bestemt del af de opgaver, det offentlige lægger i udbud. Günther Verheugen sagde, at Kommissionen ikke gik ind for ideen.

Derimod støtter Kommissionen et europæisk adfærdskodeks for de bedste måder at gøre det nemt for SMV’erne at deltage i de offentlige udbud.

Landene opfordres også til at fortsætte regelforenklingen, der generelt gør det lettere at drive en virksomhed.

Når Kommissionen har fokus på de så og mellemstore virksomheder, skyldes det, at det især er dem, der skaffer nye arbejdspladser. En række undersøgelser viser, at SMV’erne klarer sig dårligere i EU end i for eksempel EU, og færre europæere end amerikanere drømmer om at starte en egen virksomhed.

En SMV defineres som en virksomhed, der har under 250 ansatte og under 50 millioner euro i omsætning.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.