Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU tættere på regulering af derivater

25. Jan. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

25.01.2012 EU-landenes økonomi- og finansministre tilpassede på deres møde i Bruxelles deres holdninger til regulering af handelen med derivater. På rådsmødet var der enighed om at imødekomme forslag fra Europa-Parlamentet for at få en hurtig vedtagelse.

Handel med de såkaldte derivater kom i søgelyset under krisen, fordi den særlige handel er forbundet med store risici. Handelen kan for eksempel gå ud på, at en sælger af obligationer eller en valuta forpligter sig til at købe ”varen” tilbage på et senere tidspunkt til en pris, der aftales ved salget.

Sådanne handler, der bygger på aftaler i fremtiden, har haft betydning for en række virksomheder, der vil sikre sig mod udsving i kurser. Men spekulanter har også benyttet dem til ”spil på fremtiden”, hvor de har forventninger om udsving - op eller ned – på markederne.

Handelen med derivater foregår både på børser og direkte mellem banker eller finansieringsselskaber eller mellem en bank og en virksomhed. Handelen har taget et gigantisk omfang, siden liberaliseringerne af finansmarkederne tog til. De anslået at have en værdi af over 425.000 milliarder euro og have New York og London som centrum for handlerne – hvad der igen understreger finanssektorens betydning for City London.

Faren ved derivaterne var allerede oppe på mødet mellem G20-landene i 2009, hvor der var enighed om at sætte fokus på den direkte handel uden om børserne som mellem banker. Det var netop den form for handler – over disken (OTC-derivatkontrakter) – som økonomi- og finansministrene kom videre med på mødet i ECOFIN.

Der har været enighed om, at der skal oprettes organer, der overvåger udviklingen i handelen. Handelen skal være mere åben, og OTC-derivatkontrakterne skal oplyses til centrale registre.

De politiske slag har blandt andet gået på, hvor magten skal ligge mellem en EU-myndighed, ESMA, i forhold til nationale myndigheder, og hvordan aktører uden for EU, der opererer i EU, skal behandles.

Europa-Parlamentet har lagt vægt på, at ESMA får en betydelig rolle at spille, mens især Storbritannien og Frankrig lægger mere vægt på de nationale myndigheder, når det gælder godkendelser og især spørgsmål om godkendelser en autoriseret virksomhed, CCP, der har kontrollen med OTC-derivaterne.

Storbritannien var på ECOFIN-mødet indstillet på et kompromis med Europa-Parlamentet. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.