Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Nye, brede rammer for private og offentlige partnerskaber

20. Nov. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen vil have offentlige og private partnerskaber udbredt, så de for alvor kommer med i de opgaver, som en ny klimapolitik giver. Også opbygningen af nye transportnet , der løber op i 20 milliarder euro frem til 2013, ser Kommissionen, at partnerskaberne kan hjælpe med at få opgaverne finansieret og udført.

En ny meddelelse fra EU-kommissionen opstiller rammer for, hvordan offentlig-private partnerskaber kom udbygges inden for både den offentlige service, infrastrukturer og forskning og udvikling. I dag er der langt mellem partnerskaberne, men de kan også under den økonomiske genopretning vise deres værdi.

- Offentlig-private partnerskaber kan, i takt med at Europa kommer ud af den økonomiske krise, hjælpe de offentlige myndigheder med at skabe arbejdspladser ved fortsat at investere i fremtiden, samtidig med at der iværksættes udfasningsstrategier, så de offentlige finanser kommer i balance igen. Partnerskaberne kan, hvis de planlægges og iværksættes med den langsigtede offentlige interesse for øje, sætte skub i investeringer i sundhedsydelser af høj kvalitet, uddannelse og bæredygtige transportsystemer. De kan være et redskab i taklingen af klimaforandringerne og skabe større energieffektivitet. Vi ønsker, at de offentlige myndigheder i højere grad og på bedre vis benytter offentlig-private partnerskaber, sagde EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso i forbindelse med offentliggørelsen af meddelelsen i Bruxelles.

Meddelelsen opstiller en række rammer for, hvordan partnerskaberne kan styrkes og også inddrage Den Europæiske Investeringsbank:

- øget finansiering af partnerskaberne (OPP) gennem samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank, gennem en nyorientering af eksisterende fællesskabsinstrumenter og gennem udformning af garantiinstrumenter til finansiering af OPP

- i sager med EU-finansiering sikre bedre regler og procedurer, der giver lige vilkår mellem rent offentligt forvaltede projekter og projekter forvaltet som OPP

- mere effektive rammer for innovation, herunder EU's mulighed for at deltage i privatretlige organer og for at investere direkte i specifikke projekter

- overvejelser om et EU-lovforslag om koncessioner på grundlag af den igangværende konsekvensanalyse

- bedre informationsspredning og udveksling af bedste praksis, herunder nedsættelsen af en OPP-gruppe, hvor alle interessenter kan fremsætte deres meninger og give udtryk for yderligere idéer vedrørende OPP.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.