Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Regeringen med i tre EU-landes fremstød for smart regulering

15. Mar. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De mange regler og bestemmelser fra EU må i fremtiden være mere rettet mod borgerne, så de forstår, hvorfor EU blander sig i deres forhold. De måder, indgreb foretages på, må ske på en måde, så de maksimerer fordele og minimerer omkostninger. Det er mere nødvendigt end nogensinde at vælge, planlægge og gennemføre reguleringerne på en måde, så de lever op til formålene og tager borgerne med på råd.

Det er noget af budskabet i en rapport, som Økonomi- og Erhvervsministeriet står bag sammen med ministerier i Holland og Storbritannien, hvor tidligere EU-kommissær Peter Mandelson er medunderskriver af rapporten.

De tre landes ministre roser Kommissionens formand, José Manuel Barroso, for at prioritere forenkling af regler højt i det kommende EU-arbejde. De finder også, at der er gjort meget. Men arbejdet skal fortsætte, og forenklingen ske på en smart måde, hvor der er fokus på slutbrugeren, der er berørt af den offentlige regulering. I videst muligt omfang skal slutbrugeren have mulighed for at spille med i processen.

Alle tre regeringer hører til dem, der normalt fører an i slag mod overregulering i EU. Mandelson har både i Labour-reguleringer og i EU-kommissionen hørt til de klareste fortalere for liberaliseringer. Men oplæget taler ikke om afregulering. Rapporten konstaterer, at der er brug for reguleringer i en tid, hvor EU har nye udfordringer med klimaforandringer, økonomisk afmatning og også har miljømæssige ambitioner.

I den situation er der blot brug for, at reguleringerne bliver mere målrettede og effektive, så de er direkte rettet mod slutbrugere såsom lønmodtagere, forbrugere, virksomheder og organisationer. Klimaforandringer, fødevare- og forbrugerbeskyttelse og jobskabelse er områder, hvor EU spiller med, men hvor nye initiativer i EU må udvikles og omsættes mere intelligent med udgangspunkt i de bedste politiske eksempler, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.

De tre lande er tilfredse med, at EU’s mål er at reducere erhvervslivets byrder med 25 procent gennem forenkling af regler. Men det er også i arbejdet med ny lovgivning, de administrative byrder kan reduceres. Rapporten lægger op til, at Kommissionen i højere grad analyserer konsekvenser af lovgivning, og at Europa-Parlamentet og Rådet få hjælp, så de også kan analysere eller få analyseret konsekvenser.

Kommissionen må gøre mere ud af at forklare, hvorfor en ny lovgivning foreslås, og dens sandsynlige fordele, omkostninger og administrative byrder, den vil forårsage.

Åbenheden om lovgivningen skal styrkes. Kommunikationen forbedres, og høringer af forslag forbedres, så folk ikke sidder med papirer, der ikke er oversat.

De små og mellemstore virksomheders administrative byrder er et særligt problem, der må gøres mere ved, efter de tre regeringers opfattelse.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.