Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

29.11.10 Langsomt og meget uens opsving i EU

29. Nov. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det økonomiske opsving bider sig langsomt fast i EU, men udviklingen er vidt forskellig i de 27 lande. Mens Polen, de baltiske lande og flere andre nye EU-lande og også Tyskland og Sverige får høj eller pæn vækst, er den med uændret politik stadig gal i lande som Portugal, Grækenland og Italien selv i 2012. Og den danske vækst bliver under gennemsnittet i EU i 2012, fremgår det af EU-kommissionens økonomiske efterårsprognose for 2010-12.

Væksten i Sverige ventes i år at blive på 4,8 procent, men svenskerne taber herefter ligesom tyskerne lift af pusten, og væksten i BNP kommer ned på 2,3 procent i 2012 og 2,0 procent i Tyskland, skønner EU-Kommissionen. Polen sætter imidlertid tempoet op fra en vækst i år på 3,5 procent til hele 4,2 procent i 2012. Ti lande har i 2012 en vækst på over tre procent.

Arbejdsløsheden tager af efterhånden, som opsvinget tager til. Den stiger i år, men falder en smule til næste år og kommer ned på 9,1 procent i de 27 lande i gennemsnit og til 9,6 procent i eurolandene i 2012.

Igen er der dog store forskelle på udviklingen i landene. Den spanske arbejdsløshed ventes at falde med 0,9 procentpoint gennem de kommende to år og stadig være på 19,2 procent i 2012. Et andet hårdt ramt land, Estland, ventes at få sænket arbejdsløsheden med 2,9 procentpoint til 13,6 procent, og den lettiske arbejdsløshed falder tilsvarende. Ni lande ventes i 2012 stadig at have en arbejdsløshed på over ti procent, mens den danske ventes at være nede på 5,8 procent. Kun Luxembourg skønnes at have færre ledige om to år.

EU-kommissær Olli Rehn sagde i forbindelse med offentliggørelsen af prognosen, at han især glædede sig over, at der kom gang i beskæftigelsen, men han så også problemer.

- Dette opsving er imidlertid ujævnt, og mange medlemsstater gennemgår i øjeblikket en vanskelig tilpasningsperiode., sagde Olli Rehn, der fastholdt, at tilpasningerne var nødvendige, og at den stramme finanspolitik i medlemslande på længere sigt betød vækst og solid jobskabelse.

Ujævn fordeling i investeringer

De stramme finanspolitikker hæmmer de generelle investeringer i en række lande. Også Danmark vil opleve, at de faste bruttoinvesteringer falder i år, men blot med 1,5 procent, og det er lidt i forhold til et fald i Grækenland på 13 procent og et finsk på 4,9 procent.

Generelt stiger investeringerne i EU med 4,9 procent, skønner Kommissionen eurolandene og fortsætter op, så de i 2012 er på 5,7 procent.

De tyske faste bruttoinvesteringer ventes at være på 9,9 procent i år, 10,3 procent i 2011 og 8,2 procent i 2012. Til den tid vil det stadig gå tilbage i Grækenland. Faldet i år ventes at være på 13 procent, 7,3 procent til næste år og 3,1 procent i 2012, hvor de spanske ventes at være oppe på 6,0 procent.

Inflationen holder sig i ro, og kun Rumænien ventes i 2012 at bryde grænsen på tre procent.pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.