Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

12.05.11 Industrien igen tilbage

12. May. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Produktionen i industrien faldt igen i marts både i EU som helhed og i eurozonen. I de 27 lande var faldet på 0,3 procent i forhold til februar og i eurozonen på 0,2 procent. Men i begge områder lå produktionen klart over marts sidste år. I eurozonen var produktionen 5,3 procent højere og i hele EU 4,6 procent, viser en ny opgørelse fra Eurostat..

Produktionen i EU er steget gennem den seneste række måneder. Faldet i marts, der dermed bryder linjen, var størst i Litauen, Danmark, Finland, Irland og Spanien, der var blandt de 11 lande, hvor der var fald. I Litauen gik produktionen ned med 4,6 procent og i Danmark blev faldet registreret til 1,7 procent.

I 11 lande var der fortsat fremgang. Størst var den i Estland, Slovenien og Luxembourg.

Det er først og fremmest produktionen af kapitalgoder, energi og ikke-varige forbrugsgoder, der går tilbage i marts. Men har på årsbasis haft det største løft.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.