Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.12.08 Danskernes forspring i købekraft bliver mindre

11. Dec. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
De øvrige lande i EU haler ind på Danmark, når det gælder forbrugsmuligheder. Danskerne har stadig et stort forspring i forhold til gennemsnittet i EU, men forspringet bliver mindre, viser et nyt indeks fra Eurostat.

Hvor de 27 EU-lande i et indeks er sat til 100, var Danmark oppe på 124 i 2005, 123 i 2006, og sidste år var tallet nede på 120. I den modsatte retning går det for både svenskerne og finnerne. De øger deres købekraft i forhold til gennemsnittet i EU. Men begge lande er stadig bagefter Danmark.

De rigeste i EU bor i Luxembourg. BNP per indbygger er over to en halv gange så stort som gennemsnittet, selv når det bliver betragtet ud fra, hvad borgerne får ud af pengene. Indekset for købekraften var oppe på 267 sidste år. Olierige Norge er med i indekset og er oppe på 179.

Ligesom Danmark oplever også Tyskland, at det øvrige EU haler ind på borgernes forspring eller øger afstanden.

Borgerne i de nye EU-lande har dog stadig små indtægter og kan ikke købe så meget for dem som borgerne i de gamle EU-lande.

Bulgarerne har det værst og har ikke forbedret mulighederne i forhold til gennemsnittet i EU i 2006. Indekstallet er på 37. Rumænien går stødt og roligt fremad, men der er langt vej. Indekstallet er på 41. Uden for EU er tallet for Serbien 33 og Albanien blot 24.

Men det kan gå hurtigt frem. Tallet for Irland var i 2007 på 150.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.