Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

27.11.08 Økonomisk krise rammer jobskabelsen

27. Nov. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landene skabte stadig nye job i de første seks måneder af i år. Men det er langt færre, der kommer i beskæftigelse end sidste år, hvor beskæftigelsen blev øget med 3,5 millioner nye job.

En meddelelse, som EU-kommissionen lagde frem i dag, viser, at der er en betydelig fare for, at den økonomiske krise bevirker, at færre kommer ud på arbejdsmarkedet. Meddelelsen sammenfatter budskaberne i Kommissionens beskæftigelsesrapport, der tidligere er udsendt. Den konkluderer, at:

– EU's beskæftigelsesresultater er generelt gode. Der er imidlertid en betydelig risiko for svækkelse af væksten på kort sigt på grund af turbulensen på de finansielle markeder, justeringerne på boligmarkedet og svagere vækst i den globale handel.

– På kort til mellemlangt sigt er det ganske vist muligt, at der vil finde en afvejning sted mellem beskæftigelse og vækst i produktiviteten, men med en aktiv politik kan nedgangen i væksten af job blive mindre.

Nyligt indvandrede har bidraget betydeligt til den samlede økonomiske vækst. De har bidraget til væksten i beskæftigelsen i EU siden 2000 og dermed også afhjulpet på mangelen på arbejdskraft og kvalificerede arbejdstagere i nogle sektorer. Situationen er forskellig i de sydlige medlemsstater og de nordlige medlemsstater for så vidt angår indvandrernes integrering på arbejdsmarkedet, den måde, deres kvalifikationer anvendes på, og kvaliteten af deres job.

– En gennemgang af tilgængelig dokumentation og forskning viser, at der er brug for en forbedring af EU-begrebet jobkvalitet, som bør udvides til også at omfatte lønninger og arbejdsintensitet. Medlemsstater med bedre resultater for kvaliteten i job rangerer højt, når det drejer sig om beskæftigelsesfrekvens og produktivitet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.