Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.01.09 EU-kommissionen: Lavere vækst – flere ledige

19. Jan. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den økonomiske krise rammer nu for alvor den almindelige produktion og begrænser sig ikke til finanssektoren. Til næste år bliver der et direkte fald i bruttonationalproduktet, BNP, på 1,8 procent i EU og 1,9 procent i eurolandene. Krisen fører til, at der bliver 3,5 millioner færre på arbejdsmarkedet, skønner EU-kommissionen i en prognose, som Kommissionen offentliggjorde i dag.

Til næste år bliver der igen en lille fremgang i økonomien, men Kommissionen skønner, at væksten i BNP kun bliver på 0,5 procent mod 2,9 procent i 2007.

Den økonomiske krise kommer i høj grad fra andre dele af verden, hvor den også rammer hårdt. Kommissionen venter, at den japanske vækst går tilbage med 2,4 procent i år og stadig har en mindre nedgang til næste år. De vækstmarkeder, der i de senere år har trukket den økonomiske udvikling, er ikke længere samme dynamo. Kommissionen venter, at den globale vækst kommer ned på 0,5 procent i år mod tre procent sidste år og tidligere fem procent.

Danmark har hidtil klarer sig pænt i krisen, men får også minusvækst til næste år. Kommissionen spår, at den bliver på minus en procent og plus 0,6 procent i 2010.

De baltiske lande hører til de hårdest ramte med et fald i BNP i år på 6,9 procent i Litauen, fire procent i Letland og 4,7 procent i Estland.

Spanien oplever sin værste krise i beskæftigelsen i en række år, og krisen skærpes. Ledigheden kommer op på 16,1 procent i år og 18,7 procent til næste år.

De baltiske lande kommer op på en ledighed på omkring ti procent. Også ledigheden i Danmark vil stige. Kommissionen skønner, den kommer op på 4,5 procent i år og 5,6 procent til næste år mod et skøn på 3,5 procent i 2008.

Kommissionens skøn bygger på en uændret økonomisk politik. I morgen drøfter EU-landenes økonomi- og finansministre imidlertid krisen, og både ministrene og EU-kommissionen arbejder med nye kriseinitiativer, der kommer op på topmødet i marts.

EU-kommissær Joaquin Almunia sagde ved præsentationen af Kommissionens økonomiske rapport, at det nu er afgørende, at der skabes betingelser for en gradvis forbedring af økonomien i andet halvår. Det skal igen blive lettere at låne penge, men landene skal samtidig ikke bare sende penge i omløb. Budgetpolitikken skal være bæredygtig.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.