Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

04.10.08 Fremstød for et rummeligt arbejdsmarked i EU

04. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

I fem af de 27 EU-lande er mindst hver tiende kvinde i fare for at ryge ud i fattigdom, selv om hun har et arbejde. I Grækenland er 15 procent af kvinderne og 12 procent af mændene i farezonen, selv om de har et job.

Det sociale Europa halter, fastslår EU-kommissionen i en meddelelse, der kom ud sammen med ligebehandlingspakken i går. De mål, som EU har sat sig for gode sociale forhold, er langt fra nået. Der er ikke blevet nævneværdige fald i antallet af fattige og heller ikke den del af de ledige, der har været uden job i årevis.

Og der er nye risici på vej i den omstilling, der sker i samfundet, hedder. De unge går stadig for tidligt ud af skolerne, og alt for mange lever i familier, hvor forældre ikke er i arbejde.

Kommissionen giver medlemslandene en stor del af skylden. De har ikke fundet de rigtige løsninger på problemerne, de mest sårbare i samfundene bliver udsat for. Kommissionen hilser det velkomment, at arbejdsmarkedets parter i den kommende tid tager spørgsmålet om det rummelige arbejdsmarked op og kommer selv med en række anbefalinger til, hvordan de sociale forhold kan forbedres, og hvilke problemer den ser som de største.


Unge lever i fattigdom

I år 2000, da EU indledte den såkaldte Lissabon-proces for vækst og beskæftigelse og social samhørighed, levede 10 procent af borgerne i familiemønstre, hvor ingen arbejdede. I 2005 havde intet ændret sig, men siden har flere familier fået en indtægt fra arbejde.

Men børnene har stadig en stor risiko for at ende i fattigdom. 19 procent er i risikogruppen. Og mens familier generelt har forbedret deres arbejdssituation, så er den del af børnene, der lever i familier, hvor ingen arbejder, kun faldet med 0,3 procentpoint.


Minimumsindkomst

Enlige er særligt udsatte, og de kommer som oftest ikke over den grænse, der er sat for at leve i fattigdom eller være i risikogruppen. Kun i tre lande, Danmark, Sverige og Holland, kommer de enlige, der modtager sociale ydelser, over bundlinjen.

Kommissionen tager behovet for en minimumsindkomst op og fremhæver, at i lande som Grækenland og Italien, der ikke har en minimumsindkomst, har større problemer end andre med at få bekæmpet fattigdommen.

I anbefalingerne hedder det, at folk har krav på at kunne leve et anstændigt og værdigt liv og har krav på en rimelig indkomststøtte.


Arbejde skal kunne betale sig

Kommissionen tager også problemer med den sociale støttes størrelse op og finder, at der også her er problemer, fordi det ikke altid kan betale sig at tage et job. Kommissionen henviser til de undersøgelser, som også OECD har foretaget, og peger på, at skattesystemerne bør støtte, at folk tager arbejde.


Aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik

Det gennemgående træk er, at det moderne samfund stiller nye krav, fordi det ændrer sig hurtigere end tidligere og kræver mere af arbejdskraften.

Folk, der er udsatte for fattigdom, har ofte flere problemer som dårligt helbred, dårlige uddannelser, dårlige boligforhold osv.

Derfor lægger Kommissionen op til en bred vifte af indsatser, der kombinerer indkomststøtten med uddannelse, støtte til at søge job og blive motiveret til at komme i gang. Indsatsen kendes fra det, der i Danmark i årevis har heddet den aktive social- og arbejdsmarkedspolitik.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.