Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.12.10 EU’s flagskib mod fattigdom står til søs

16. Dec. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De 80 millioner mennesker, der lever i fattigdom i EU-landene eller er i risiko for at havde der, er målet for det flagskib, EU-kommissionen i dag lastede og satte til søs.

Bekæmpelse af fattigdom er et af de syv flagskibe, som EU har vedtaget for den politiske strategi frem mod 2020. Med dagens meddelelse om en europæisk platform mod fattigdom og social udstødelse gør Kommissionen nu rede for, hvad det nærmere indhold i flagskibet skal være.

De penge, der ligger i strukturfondene, skal rettes mere ind på bekæmpelsen af fattigdommen og sikre, at flest muligt kommer aktivt med i samfundet. Konkrete initiativer som adgang til arbejdsmarkedet, social beskyttelse, uddannelse, sikring af sundhed og også ordentlige boligforhold og uddannelse hører til områder, der kan få støtte.

Samtidig ønsker Kommissionen, at medlemslandene tænker nyt i de måder og områder, de giver støtte. Det gælder både projekter og samarbejde på områderne, hvor Kommissionen håber, at landene opbygger nye partnerskaber.

- Jeg er sikker på, at flagskibsinitiativet vil bidrage til at nå EU-målet ved at fungere som springbræt for innovative og omkostningseffektive løsninger i kampen mod udstødelse, sagde EU-kommissær László Andor, da han præsenterede forslagene i Bruxelles i dag.

Et af flagskibets konkrete mål er, at det er med til at bringe 20 millioner fattige i sikkerhed inden år 2020. Målet har været omstridt, men Kommissionen fik det vedtaget trods modstand fra en række lande, der ikke ønskede nye, konkrete sociale mål i Europa 2020-strategien.

Med vedtagelsen bliver det nu op til de 27 lande at udarbejde egne mål for bekæmpelsen af fattigdommen og meddele Kommissionen, hvordan det går med at nå dem.

Kommissionen vil under arbejdet bistå landene, og gennem den åbne koordineringsmetode vil landene samarbejde og finde frem til de bedste løsninger, der passer til deres egne forhold.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.