Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

26.10.11 EU-topmøde: Banker i EU bliver styrket

26. Oct. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De pengetrængende europæiske banker får stærkere kapitalgrundlag for at undgå nye bankkriser. Før euro-landenes stats- og regeringsledere i aften indledte deres krisemøde i Bruxelles, blev alle EU-landenes ledere enige om at sikre en rekapitalisering af banker for at undgå en ny kreditkrise og sikre, at bankerne har penge at låne den reelle økonomi og dens aktiviteter.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt sagde efter de 27 landes møde, at der herskede en alvorlig stemning. Hele verdens øjne var rettet mod mødet i Bruxelles, der skulle finde de rigtige løsninger, så der blev ro om den europæiske økonomi. Derfor var hun glad for den beslutning, de 27 stats- og regeringsledere var enige om.

- Banker, der har brug for det, får nu penge, sagde Helle Thorning-Schmidt, der ikke mente, at danske banker ville behøve det.

Aftalen betyder, at bankerne skal ligge inde med flere penge, så de er mere sikre i krisetider. Fra næste sommer skal de have et kapitalgrundlag på ni procent. Det betyder populært sagt, at de skal ligge inde med ni euro for hver 100, de låner ud.

Formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy understregede, at vedtagelsen var med til at skabe tillid til de europæiske banker. På kort sigt var det nødvendigt at få skabt en midlertidig buffer, så bankerne kunne imødegå økonomiske chok.

I første omgang skal bankerne selv sikre sig de øgede midler ved kapitaludvidelser og private kilder. Lykkes det dem ikke at sikre deres grundlag, kan det blive nødvendigt for regeringer at støtte dem. Hvis det ikke er muligt på grund af de stramme budgetter, kan rekapitaliseringen ske med støtte fra lånepuljen EFSF i eurozonen. Egentlig statsstøtte kan kun finde sted under helt specielle forhold.

De enkelte landes finanstilsyn får til opgave at sikre, at bankerne får opbygget de ny buffers. Den Europæiske Bankautoritet, EBA, fører et overordnet tilsyn med udviklingen.

EBA skønnede i sommer efter et såkaldt stresstest af bankerne, at 90 europæiske havde problemer. Tallet ventes at bliver højere, hvis banker skal lide store tab for at redde Grækenland fra en statsbankerot.

Den polske rådsformand, Donald Tusk, gav på et pressemøde ikke et bud på, hvor stort et beløb bankerne skal rejse. Bankkilder siger imidlertid til Reuters, at det kan blive et beløb helt op til mellem 100 og 110 milliarder euro (750-825 milliarder kroner).

Thorning på rundrejse

Helle Thorning-Schmidt benyttede mødet i Bruxelles til at holde møder med stats- og regeringslederne fra Ungarn, Tjekkiet og Storbritannien for at drøfte det danske EU-formandskab, der indledes efter nytår. Statsministeren tager i de kommende dage på en hurtig rundtur til Polen, Holland og de baltiske lande for også at drøfte udviklingen med de landes ledere. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.