Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Europæisk fagbevægelse kræver euro-obligationer

26. Jan. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

26.01.2012 Den europæiske fagbevægelse, EFS, kræver euro-obligationer til at finansiere Europas vej ud af krisen. EFS’s styrekomite udtalte fra et møde i går, at der ikke er penge nok i hverken eurolandene eller EU’s institutioner til at stoppe angrebene på de enkelte landes obligationer på nær Den Europæiske Centralbank. EFS angriber politikerne for ikke at slutte op bag euroobligationer og også en skat på finansielle transaktioner.

Samtidig angriber EFS den måde, stats- og regeringslederne gennemfører krisepolitikken i halv-hemmelige fora og ikke inddrager Europa-Parlamentet fuldt ud. For EFS er det afgørende, at der bliver øget integration i Europa og finder, at udspillet til en ny traktat, som stats- og regeringslederne har oppe på mandag den 30. januar, trækker i den gale retning.

”Den ny traktat vil underminere befolkningens støtte til europæisk integration, og den vil kvæle væksten og øge arbejdsløsheden,” hedder det.

EFS lægger op til, at hele den europæiske fagbevægelse protesterer mod traktaten og krisepolikken forud for stats- og regeringsledernes møde. Generalsekretær Bernadette Ségol kunne dog ikke sige konkret, hvordan de enkelte aktioner vil forløbe. Det står dog fast, at den samlede belgiske fagbevægelse har gjort den 30. til en national kampdag.

Merkel ønsker en politisk union

Mens den europæiske fagbevægelse i Bruxelles talte for øget europæisk integration, lagde den tyske kansler, Angela Merkel, sine visioner for Europa frem på det årlige forum for verdens ledere i Davos i Schweiz. Visionerne trak i samme retning som fagbevægelsen med ønsker en politisk union. EU må arbejde tættere og tættere sammen – tage skridt efter skridt.

- I det lange løb må vi overføre mere magt til EU-Kommissionen, som så vil arbejde som en europæisk regering for europæiske kompetencer, sagde Angela Merkel, der dog afviste euro-obligationer som løsning på den nuværende krise..

I Bruxelles sagde EFS, at Europa har behov for en økonomisk union med en stærk social dimension. Den union må bygge på:

· En klarere rolle for Den Europæiske Centralbank, ECB, hvor prisstabilitet ikke er det eneste mål, men banken også kan ”købe” kriselandes gældsbyrder.

· En delvis samling af landes gæld gennem euroobligationer.

· En sikkerhed for, at der er fuldstændig respekt om arbejdsmarkedernes parters uafhængighed og ret til at føre kollektive forhandlinger.

· Friholdelse af budgetregler af offentlige udgifter, der støtter vækst, bekæmper skattekonkurrence, strukturreformer for en europæisk social dialog for at undgå rigide økonomiske regler, der skader økonomien.

· En social fremskridtsprotokol, der garanterer respekten for de grundlæggende sociale rettigheder. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.