Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-Kommissionen erkender problemer med euro-obligationer

11. Jan. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

11.01.2012 Fordelene ved euroobligationer er store, men der er også udfordringer, erkendte EU-kommissær Olli Rehn i går under en debat i Europa-Parlamentet.

Debatten i Europa-Parlamentet kom, efter EU-Kommissionen mandag afsluttede en høring om såkaldte stabilitetsobligationer. Kommissionen udsendte i november en grønbog om obligationerne på baggrund af blandt andet opfordringer fra Europa-Parlamentet. Parlamentet så store fordele ved fælles euroobligationer, der kunne være et sikkert alternativ på obligationsmarkedet, sænke låneomkostninger og øge likviditeten i EU og stabilisere de finansielle markeder.

Stabilitetsobligationerne bygger videre på tanker om euroobligationer, der allerede blev fremført af den tidligere formand for EU-Kommissionen, Jacques Delors for 20 år siden. Imidlertid har der i årevis været modstand mod obligationerne, der først for alvor blev aktuelle igen, da finanskrisen og EU-landes problemer med gæld for alvor brød ud i 2008.

I den ny debat indgår, at gældsplagede lande kan ombytte deres dyrt forrentede statsobligationer med stabilitets- eller euroobligationer, som udstedes af EU-systemet eller de enkelte lande med en EU-garanti, der enten er fuld solidarisk eller bygger på en form for fælles garanti. Men i debatten indgår også, at fælles obligationer i EU kan bruges til at finansiere store, transnationale projekter og suge kapital fra lande uden for EU til sig. Kommissionen bygger i grønbogen på flere forskellige modeller.

Grænser for solidariteten

Da grønbogen blev sendt ud, erkendte EU-Kommissionen, at der var mange muligheder, og at der var vanskeligheder. Udspillet blev da også modtaget med modstand i flere især økonomisk velfunderede lande og heriblandt først og fremmest Tyskland.

Kansler Merkel fandt, at obligationerne kunne føre til, at lande ikke havde et incitament til at føre en ansvarlig budgetpolitik, da de havde sikkerhed for billige obligationer til at finansiere underskud.

Europa-Parlamentet sagde da også i sin opfordring i sommer til Kommissionen om at sætte en debat i gang, at der burde være grænser for, hvor stor en del af et lands gæld, der kunne konverteres til euroobligationer. Grænsen blev sat til 60 procent, og det er den procentsats, der nu indgår i debatten.

Både Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen finder samtidig, at euroobligationerne forudsætter, at landene integrerer deres økonomiske politikker yderligere. Olli Rehn sagde i går ifølge European Voice, at obligationerne netop også kunne effektivisere og integrere det europæiske obligationsmarked, men at der var vanskeligheder, som ikke vil være lette at komme udenom.

Obligationerne vil kræve en meget dybere økonomisk og politisk integration for at vinde markedets tillid, sagde EU-kommissæren, der har ansvaret for økonomiske anliggender i Kommissionen og også er dets næstformand.

Stærk økonomisk styring

I grønbogen tager EU-Kommissionen også spørgsmålet om budgetdisciplinen op og understreger, at stabilitetsobligationer ikke må føre til, at landene svækker på disciplinen. Den moralske hasard er åbenbar, fordi en risiko for problemer med at få kredit på grund af et eller flere landes manglende budgetdisciplin, nu ville deles af alle deltagende lande.

Derfor kræver obligationerne betydelige ændringer i rammerne for den økonomiske styring.

Olli Rehn understregede ifølge EUObserver, at det vil være nødvendigt, at lande gennemfører strukturreformer, men også tage skridt, der skaber vækst.

Den tyske regering er stadig imod euroobligationer, nhvad enten de hedder det ene eller det andet. I oppositionen er der imidlertid klare fortalere. Professor Christoph Schmidt, der er medlem af et panel af uafhængige regeringsrådgivere, sagde ifølge EUObserver på konferencen i Europa-Parlamentet, at han hører til dem, der forsøger at bygge bro mellem de forskellige opfattelser. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.