Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

27.04.11 Er Irland i havn trods underskud på 32,4 pct. af BNP?

27. Apr. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Kriselandet Irland havde sidste år et underskud på statsbudgettet på hele 32,4 procent. Statens indtægter er i katastrofal grad ikke fulgt med udgifterne, der er gået amok. Mens der var et overskud i finanserne på 0,1 procent i 2007, og indtægterne udgjorde 36,8 procent af BNP, er indtægterne siden faldet. De var i 2009 blot på 33,9 procent af BNP, men steg en anelse sidste år ril 34,6 procent.

Men udgifterne er samtidig løbet totalt løbsk. De er steget år for år og var i 2009 på 48,2 procent af BNP, og sidste år kom de op på rekorden, hele 67,0 procent. Til sammenligning var det danske underskud sidste år på 2,7 procent – altså under EU-kravet på maksimalt tre procent.

Alligevel ser en række analytikere mere optimistisk på situationen i Irland i forhold til den situation, grækerne befinder sig i. Grækenland har alle årene haft et underskud, der klart overskred EMU-grænsen. Underskuddet var på 6,4 procent i 2007 og nåede 15,4 procent i 2009. Det var ventet, at det faldt til 9,6 procent sidste år, men Eurostat konstaterer i en ny opgørelse, at det blev på 10,5 procent – dog dermed klart under det irske.

Det græske underskud sender gælden op på hele 142,8 procent af BNP, hvor det irske kommer op på 96,2 procent i 2010. Det ventes, at den irske gæld kan komme op på 125 procent, før udviklingen vender.

Reuters finder i en analyse, at det ikke er langt lover den kritiske grænse på 120 procent, som kreditvurderingsinstituttet Moody har sat for en bæredygtig økonomi. Den græske gæld kan derimod komme op på 158 procent i 2013 ifølge IMF.

Irland er inde i en økonomisk udvikling, hvor eksporten stiger, og i februar nåede op på det højeste niveau i tre år. Derimod går det stadigt den gale vej i Grækenland.

Klarer sig med lånene

Irland synes samtidig at kunne klare sig med den redningspakke, der er kommet fra EU og IMF, hvor de har 85 milliarder euro at trække på frem til 2013. Dermed skulle der ikke være behov for yderligere hjælp, og renten på lånene holder sig på 5,8 procent. IMF mener dog, at væksten skal op på to procent for, at Irland ikke får problemer. Den er sat til 0,5 procent for i år.

Økonomen Brian Devine fra NCB Stockbrokers i Dublin siger til Reuters, at Irland har en mulighed for at komme ud af krisen, mens situationen ikke er den samme for grækerne.

EU-landenes gæld på 85 procent af BNP

Krisen har været hård ved EU-landenes statsbudgetter. Underskuddene er røget i vejret, og statsgælden mere end syvdoblet på blot fire år. Den var på 108.011 millioner euro i 2007 og nåede op på 0ver 803 milliarder euro i 2009 og faldt derefter til 784 milliarder euro sidste år. Det svarer til et minus på 6,4 procent af det samlede BNP.

Gælden nåede samtidig op på 9.828.232 millioner euro eller hele 80 procent af EU-landenes samlede BNP.

Tyskland, hvis økonomi brager fremad igen, har problemer med gælden. Den er på hele 83,2 procent af det betydelige BNP. Den italienske gæld er på 119 procent af BNP, den franske på 81,7, mens den spanske holder sig på 60,1 procent af landets BNP.

De 17 euro-landes samlede gæld udgjorde 85,1 procent af deres samlede BNP.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.