Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.07.11 Finanssektoren skal satse 106 mia. euro på græsk plan

22. Jul. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Euro-landenes topmøde i Bruxelles endte som ventet med, at de 17 lande, Det Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond gav støtte til det oplæg, den tyske kansler Angela Merkel og Frankrigs præsident Nicolas Sarkozy havde aftalt og også diskuteret med blandt andre formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy. Grækenland får en ny hjælpepakke på omkring 109 milliarder euro (ca.812 mia. kr.) lagt oveni hjælpen fra sidste år på 110 milliarder euro.

Med i den ny plan er, at den private sektor frivilligt bidrager til en redning af Grækenland. I første omgang betyder det, at de blandt andet forlænger de lån, Grækenland har i banker, og løbetider på obligationer. Det anslås, at den del af hjælpen løber op i 37 milliarder euro. Men dertil kommer, at Grækenland kan købe obligationer tilbage til en billigere kurs eller bytte kortfristede obligationer med andre med lang løbetid.

Den private sektors bidrag til redningspakken anslås frem til 2014 at blive på 37 milliarder euro. Men dertil kommer de særlige tilbagekøbsordninger, der kan koste yderligere 12,6 milliarder. For hele perioden frem til 2019 anslås den private sektors bidrag at blive på 106 milliarder euro, fremgår det af konklusionerne fra mødet.

Stats- og regeringslederne slog fast, at den græske krise er særegen. Det hedder, at situationen i Grækenland krævede en exceptionel og enestående løsning. Kriselandene Portugal og Irland vil dog få samme lave lånerenter som Grækenland og dermed også lettet deres byrder.

Græsk politik bundet i år frem

Stats- og regeringslederne roste regeringerne i kriselandene for at stramme op på den økonomiske politik og de offentlige budgetter. De erkendte, at det især ramte befolkningen i Grækenland, men understregede, at byrderne for befolkningen var uundgåelig, hvis økonomien skulle på fode igen. Det hedder, at de ”vil bidrage til den fremtidige stabilitet og velfærd i landet”.

De nuværende lån fra den europæiske redningsmekanisme EFSF løber over syv år. Som en understregning af, at den græske økonomiske politik vil være stram i mange år frem, bliver lånetiden forlænget til fra minimum 15 år og helt op til 30 år. Der bliver afdragsfrie låneperioder på ti år.

Renten holdes nede, så den for tiden er på omkring 3,5 procent eller tæt på omkostningerne for EFSF.

Bulgarien, Rumænien og også Grækenland blev for nylig kritiseret for den måde, de forvaltede penge fra EU’s strukturfonde. Kommissionen nedsætter en ekspertgruppe, der tager grækerne ved hånden, så pengene ikke går i de forkerte lommer, men placeres i projekter, der støtter konkurrenceevnen, forbedrer grækeres kvalifikationer og skaber job.

Både EU-lande og Kommissionen vil hjælpe grækerne med at indrette deres politik, så reformer også omsættes til daglig politik. Alle nødvendige ressourcer vil blive anvendt, så grækerne får den nødvendige tekniske assistance til at omsætte politikken, hedder det.

Stabilitetsmekanismen ændres

EU har ikke haft en økonomisk fond, der modsvarer Det Internationale Valutafond. Den ny stabilitetsmekanisme EFSF har stramme begrænsninger for at handle, men den får nu større fleksibilitet end tidligere.

Det gælder både i forhold til at gribe ind på de finansielle markeder, give lån og også støtte banker, der er i knibe, gennem regeringer. EFSF vil arbejde tættere sammen med ECB.

Den græske premierminister, George Papandreou, sagde på et pressemøde i aftes, at den ny redningspakke gav grækerne mulighed for at få en bæredygtig økonomi.

EU-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, understregede, at det var første gang, politikken og markedet nu trak i samme retning.

Svarene på de økonomiske markeder var da også positive straks efter, at aftalen var i hus. Japans børs reagerede positivt. Nikkei sluttede med et plus på 1,2 procent i nat.

I dag stiger kurserne på de europæiske børser. Ved åbningerne lå både London, Frankfurt og Paris med en stigning på 0,5 procent.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.